Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów

Dodane 11.08.2020 przez Damian Wiśniewski

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów, w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

Tematy spotkań:

• zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji (trzy spotkania on-line dla maksymalnej ilości 15 os./spotkanie).
• monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (trzy spotkania on-line dla maksymalnej ilości 15 os./spotkanie).

Dokumenty:

• Link otwiera się w nowej karcie Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 1 – Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Informacja Dane osobowe (.docx)

Wybór oferty:

• Notatka z wyboru oferty w postępowaniu – 07.09.2020 r. (.docx)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.