Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dobre praktyki II – inwestycje w Lubiczu, Więcborku i Stolnie

Dodane 26.10.2020 przez Damian Wiśniewski

Kolejne gminy regionu mogą pochwalić się ukończonymi inwestycjami, które zostały wsparte w ramach regionalnych działań rewitalizacyjnych:

• Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej – przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie w Lubiczu Górnym terenów w okolicy ul. Handlowej i Bankowej oraz przekształcenie ul. Handlowej na pasaż-deptak. W ramach projektu powstały: amfiteatr, mała architektura, siłownia zewnętrzna, miejsce do ćwiczeń parkour i Street Workout. Dodatkowo urządzona została zieleń, drogi, chodniki i parking oraz doprowadzono niezbędne media jak prąd, woda i kanalizacja. Projekt służy realizacji inicjatyw społecznych, będących odpowiedzią na problemy mieszkańców Obszaru Rewitalizacji. 

Więcej informacji: Link otwiera się w nowej karcie https://www.bip.lubicz.pl/7595,urzadzenie-przestrzeni-publicznej-w-lubiczu-gornym-na-potrzeby-rewitalizacji-spolecznej

• Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – inwestycja objęła zaadaptowanie budynku niemieszkalnego po byłym kościele ewangelickim. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków infrastrukturalnych możliwa jest realizacja działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych od pomocy społecznej, osób w wieku poprodukcyjnym oraz dzieci w wieku 3-5 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym lub innymi formami opieki i edukacji.

Więcej informacji: Link otwiera się w nowej karcie https://wiecbork.pl/przebudowa-rozbudowa-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynku-o-funkcji-niemieszkalnej-na-centrum-aktywnosci-lokalnej/

• Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem – inwestycja została z realizowana dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD Vistula – Terra Culmensis z RPO WK-P działanie 7.1 – Rewitalizacja, i jest jednym z zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stolno, którego celem jest podniesie poziomu życia i aktywności społecznej mieszkańców poprzez planowane projekty społeczne.

W ramach zadania wykonano:

  1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w kosze do gry w koszykówkę oraz w siatkówkę,
  2. Budowę boiska sportowo – treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy rolowanej, wyposażonego w bramki,
  3. Utworzono plac zabaw, na którym znajdzie się: huśtawka dwuosobowa, piaskownica, karuzela, huśtawka wagowa, bujak delfin, zestaw zabawowy (dwa ślizgi, dwie baszty, drabinka stalowa, ścianka wspinaczkowa,
  4. Wykonano infr.techn. towarzyszącej w postaci parkingu i ciągów komunikacyjnych, instalacji oświetlenia zewn.,instalacji wodociąg. służącej do podlewania boiska, systemu drenarskiego z bezodpływowym zbiornikiem wody deszczowej, ogrodzenia wyposażonego w dwie furtki i bramę wjazdową oraz piłkochwytów,
  5. Budowę budynku użyt.publ. w postaci wiaty z zapleczem.