Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Newsletter o rewitalizacji #11

Dodane 15.10.2021 przez Damian Wiśniewski

Regiony Rewitalizacji – dzieje się

  • Podlaskie Rewitalizuje – podsumowanie wizyty w województwie podlaskim w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji
    W dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl. Link do podsumowania wizyty: https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/takie-rzeczy-tylko-na-podlasiu.html
  • Zachodniopomorskie – Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – zachęcamy do obejrzenia filmu pt. Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, opowiadającego o działaniach rewitalizacyjnych w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – czyli obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Scenariusz filmu obejmuje nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, której znaczną cześć stanowią miejscowości popegeerowskie. Film można zobaczyć tutaj: http://rewitalizacja.wzp.pl/aktualnosci/rewitalizacja-srodowisk-popegeerowskich-film
  • Lubuska Rewitalizacja warta zachodu – Zachęcamy do lektury publikacji „Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki”. Publikacja z jednej strony wskazuje zasady prowadzenia rewitalizacji i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji, z drugiej jest przewodnikiem po dobrych praktykach, wypracowanych przez gminy województwa lubuskiego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy zawiera część poradnikową i opis udanego rozwiązania, które może stanowić inspirację dla innych gmin. Publikacja dostępna jest  w regionalnym portalu o rewitalizacji: https://rpo.lubuskie.pl/-/rewitalizacja-warta-zachodu-praktyczny-poradnik-i-dobre-praktyki-
  • Rewitalizacja w Wielkopolsce – Jak przebiega rewitalizacja w Wielkopolsce i dlaczego udział mieszkańców jest taki ważny? O modelowych praktykach z Konina i  Leszna, dobrych praktykach z Czeplina i wiele więcej można dowiedzieć się z dodatku „Rewitalizacja w Wielkopolsce”, który ukazał się na łamach dziennika Głos Wielkopolski i dostępny  jest także w regionalnym portalu o rewitalizacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rewitalizacja_n/aktualnosci-rewitalizacja/rewitalizacja-w-wielkopolsce-dodatek-specjalny-w-glosie-wielkopolskim Zachęcamy do lektury!

Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”
W dniach 22 i 23 września 2021 w Pałacyku Konopackiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Celem spotkania było sieciowanie podmiotów wspierających gminy we wdrażaniu programów rewitalizacji z uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Organizatorami spotkania byli Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.
Relacja dostępna jest na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/relacja-z-seminarium-dziedzictwo-kulturowe-w-rewitalizacji/

Raport NIK o efektach programów rewitalizacji
Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty. Niestety kontrola wykazała, że programy rewitalizacji wdrażane były przez gminy często niezgodnie z przyjętymi założeniami. Zwłaszcza sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji programu rewitalizacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej oceny efektów wdrażanych działań. Skutkiem tego, chociaż w każdej gminie zachodziły przesłanki do całościowej analizy i aktualizacji programów rewitalizacji, w zdecydowanej większości w ogóle nie podejmowano takich działań. Znikome było również zaangażowanie w proces rewitalizacji lokalnej społeczności, a gminy jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska. W niewielkim stopniu wykorzystano możliwości Komitetów Rewitalizacji. Pełniona przez nie funkcja opiniodawczo-doradcza w praktyce była ograniczona.
Jak zauważa NIK, rewitalizacja – czasem nadal błędnie utożsamiana jedynie z odnową zabytków – to złożony proces, którego celem jest wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a jego skutkiem ma być poprawa zagospodarowania objętego nią terenu, a zwłaszcza jakości życia jego mieszkańców. Nazbyt często programy rewitalizacji są jednak traktowane przez gminy tylko jako wymóg formalny, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W oparciu o zebrane dane NIK przygotował wnioski kierowane zarówno do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządów województw, jak i organów wykonawczych oraz stanowiących gmin – zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem i wnioskami.
Raport NIK dostępny jest na stronie: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/081/
Informacja prasowa o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/programy-rewitalizacji.html

Źródło: Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji