Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Krajowy newsletter o rewitalizacji #5

Dodane 16.04.2021 przez Damian Wiśniewski

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

 

• Rozstrzygnięcie naboru „Wzorcowa Rewitalizacja”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”. W ramach naboru wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych, finalnie do udziału w Programie wybrane zostały 24 gminy.

Dzięki udziałowi w Programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się podczas planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Efektem współpracy będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Lista gmin i informacje o wsparciu dostępne są na stronie NID:  Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/rozstrzygniecie-naboru-gmin-do-programu-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/

• Działania edukacyjne NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. Na platformie dostępnych jest już 7 e-szkoleń, w tym e-szkolenie pn. Dziedzictwo w rewitalizacji, obejmujące takie zagadnienia jak narzędzia rewitalizacji, etapy planowania i wdrażania, przygotowanie dobrego programu rewitalizacji i odpowiednie ujmowanie w nim dziedzictwa.  Więcej informacji o platformie dostępnych jest na stronie NID:Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie  https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4482

Dostęp do szkoleń i wszystkich materiałów dostępny jest bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://szkolenianid.learncom.pl

Ponadto w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, NID organizuje webinarium pt. „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”. Webinarium odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10.00-16.00. Program wydarzenia oraz rejestracja dostępne są pod linkiem: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://evenea.pl/pl/wydarzenie/architekturadrewniana.

• Projekt EDINA: Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich
Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z partnerami Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe realizuje projekt pn. „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”. Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, której nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Głównym celem projektu jest opracowywanie norm/standardów efektywności energetycznej dla remontowanych, prywatnych budynków oraz opracowanie narzędziownika (toolkit) dla miast, które będą dążyć do poprawy efektywności energetycznej budynków na obszarach rewitalizacji objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu. W projekt zaangażowane są wszystkie miasta w Polsce, w których funkcjonuje Specjalna Strefa Rewitalizacji. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronach IRMiR: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie http://irmir.pl/energooszczedny-rozwoj-w-specjalnych-strefach-rewitalizacji-i-na-obszarach-miejskich-edina-2020-2022/ oraz Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://edina.irmir.pl/

Ostatnio zamieszczone zostały podcasty dotyczące wsparcia prywatnych remontów w Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://edina.irmir.pl/podcasty/

Natomiast więcej informacji o Wałbrzyskim pilotażu rewitalizacji, w tym koncepcja kalkulatora efektywności finansowej dostępne są na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/projekty-pilotazowe/walbrzych/

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej