Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – seria webinariów

Dodane 18.11.2021 przez Damian Wiśniewski

Zapraszamy serdeczne do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, poświęconych zagadnieniom narzędzi ustawy o rewitalizacji.

Tematyka szkolenia

Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (m.in. gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji). Podczas szkolenia poruszane będą  także zagadnienia dot. przechodzenia z LPR na GPR (w związku ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego, przewidzianego w art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

Program szkolenia

Program szkolenia zawierać będzie następujące zagadnienia:

• podstawowe informacje dot. ustawy z 9 października 2015 o rewitalizacji oraz Gminnego Programu Rewitalizacji;
• zagadnienia dot. różnic między Lokalnymi Programami Rewitalizacji oraz Gminnymi Programami Rewitalizacji.
• procedura uchwalania GPR, przekształcania LPR w GPR.
• realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, ustawowe obowiązki dot. monitoringu, włączenia społeczności lokalnej w proces realizacji GPR.
• narzędzia ustawowe (w tym uchwała delimitacyjna, Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR), Miejscowy Plan Rewitalizacji).
• przygotowanie do wdrożenia poszczególnych narzędzi, w tym opracowanie projektów zmian istniejących lokalnych regulacji prawnych,
• wdrażanie lokalnych regulacji i rozwiązań organizacyjno-prawnych dostępnych w ramach SSR i MPR.
• opracowanie systemu monitorowania wykorzystania poszczególnych narzędzi,
• dobre praktyki w zakresie wdrażania narzędzi ustawy o rewitalizacji.

Dokładny program szkolenia znajduje się pod poniższym linkiem (.pdf)

Terminy

Dwudniowe webinary odbędą się w następujących terminach:

29-30.11.21 – I grupa
01-02.12.21 – II grupa
06-07.12.21 – III grupa
13-14.12.21- IV grupa
20-21.12.21 – V grupa

w godzinach 9:00-15:00.

Ważne: zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z obowiązkiem wzięcia udziału w obu dniach szkoleniowych. Z uwagi na praktyczny charakter webinariów przewiduje się grupy liczące maksymalnie 25 os./spotkanie.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod poniższym linkiem. W szkoleniu może wziąć udział dowolna liczba przedstawicieli zgłaszanej instytucji.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.