Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane: 2019-04-17 12:18 przez Jolantę Konkel

Już po raz czwarty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, tym razem pod hasłem „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych". Konferencja odbędzie się 4 i 5 czerwca 2019 r. w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowiska akademickiego, a także beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń, a także możliwość zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. W programie znajdują się m.in. kwestie szeroko pojętych wyzwań dla ewaluacji polityki spójności, a także zagadnienia nawiązujące do roli ewaluacji (planowania badań, zarządzania wiedzą) w procesie decyzyjnym realizacji programów operacyjnych. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych na różnych poziomach wdrażania interwencji i dotykające wielu obszarów. Ponadto podjęte zostaną tematy praktyczne takie jak wymiana doświadczeń zdobytych podczas obligatoryjnych badań w obszarze EFS dla wskaźników długoterminowych oraz możliwości zastosowania wybranych metod analizy przestrzennej w badaniach ewaluacyjnych.

 

Prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, eksperci, jednostki ewaluacyjne z regionów, a także przedstawiciele ministerstwa i wykonawców-ewaluatorów.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

          

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

 

Program (pdf.)

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

 

ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 20 maja 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Wypełnienie formularza oznacza akceptację informacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Miejsce konferencji, dojazd, noclegi

Informacja o atrakcji kulturalnej

 

KONTAKT

 

Jolanta Konkel tel. 56 62 15 927

Agnieszka Zajączkowska tel. 56 62 12 574

e-mail: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Dziękujemy za udział w szkoleniu pn. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?" dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane: 2019-03-29 12:18 przez Mirela Jamroży

W dniu 27 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić”, skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji
w Departamencie Funduszy Europejskich.

Celem szkolenia było podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji,
w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Szkolenie, w mieszanej formie wykładów i warsztatów, w ciekawy sposób przeprowadziła Pani Monika Bartosiewicz-Niziołek wice-prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i przedsiębiorców z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.

 

Ewaluacja projektu. Jak to zrobić ? Szkolenie dla Beneficjentów i Potencjalnych Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane: 2019-02-22 12:39 przez Jolanta Konkel

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?”

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji, w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

 

Data i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2019 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników wynosi 30 osób. W szkoleniu nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy firm consultingowych.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, w  celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. 

Zakres szkolenia

Pobierz tutaj.

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę przesyłać tylko poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 11 marca 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl i j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl.

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zrekrutowania grupy liczącej minimum 20 osób.

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy.docx

Wypełnienie formularza oznacza akceptację informacji dotyczącej ochrony danych osobowych

Rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 12 574, (56) 62 15 927

 


Publikacja z III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej

Dodane: 2017-01-09 12:28 przez Damian Wiśniewski

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja pt. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” będąca podsumowaniem
III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2016 roku w Toruniu. Zaprezentowany materiał stanowi przegląd najważniejszych tematów omawianych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną w wersji elektronicznej, jednocześnie wyrażając nadzieję, że jej lektura zainspiruje do dalszego poszerzania wiedzy
na temat ewaluacji.

Pobierz publikację (.pdf)


Dziękujemy za udział w szkoleniu pn. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Dodane: 2016-11-21 12:18 przez Damian Wiśniewski

W dniu 15 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się szkolenie „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Szkolenie przeprowadził Pan Maciej Kolczyński z Fundacji Idea Rozwoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Celem szkolenia było podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji na poziomie programu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w badaniach ewaluacyjnych polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.


Szkolenie dla Beneficjentów i Potencjalnych Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane: 2016-10-04 16:39 przez Damian Wiśniewski

Zakończenie naboru uczestników szkolenia pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020”

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020” Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że rekrutacja uczestników została zamknięta z dniem 11 października 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych, którzy ze względu na brak miejsc nie mogli wziąć udziału w szkoleniu zapraszamy na kolejną edycję. O organizowanych spotkaniach będziemy informować na bieżąco na naszych stronach internetowych.


Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020”.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji na poziomie programu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w badaniach ewaluacyjnych polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

 

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób. W szkoleniu nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy firm consultingowych.

 

Zgłoszenia

Rekrutacja zakończona.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: k.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.pl, j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 18 695, (56) 62 18 653


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane: 2016-06-28 16:11 przez Damian Wiśniewski

Przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju uczestniczyli w III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020”, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

Uczestnicy oraz przebieg konferencji

Konferencję otworzył Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wprowadził uczestników w tematykę konferencji. Następnie głos zabrał Tomasz Kot – Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju zarysowując najważniejsze wyzwania stojące przed ewaluacją programów pomocowych obecnej perspektywy.

Wykład inaugurujący III Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną wygłosił prof. dr hab. Paweł Churski – kierownik Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poruszył tematykę wyzwań dla polityki spójności w kontekście nowego spojrzenia na rozwój regionalny. W pierwszej sesji wystąpił również dr inż. Korneliusz Pylak z Politechniki Lubelskiej, który zwrócił uwagę na zbieżność procesów: ewaluacyjnego oraz naukowego, a także konieczność podnoszenia jakości badań ewaluacyjnych poprzez stosowanie nowych rozwiązań.

W kolejnej części referaty zaprezentowali: Stanisław Bienias z Fundacji IDEA Rozwoju, Tomasz Kot – Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju, Przemysław Herman – Naczelnik Wydziału Ewaluacji również z Ministerstwa Rozwoju oraz Piotr Stronkowski –  również z Fundacji IDEA Rozwoju. Kwestie poruszone w tej sesji dotyczyły głównie doświadczeń z realizacji badań w latach 2007-2013 oraz wyzwań dla polityki spójności z perspektywy Komisji Europejskiej i Polski. Zaprezentowano również spojrzenie na zagadnienia ewaluacji polityki spójności z perspektywy ewaluatora.

Trzecia sesja  w ramach Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej rozpoczęła się wystąpieniem dr Moniki Kwiecińskiej-Zdrenki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które dotyczyło szans i możliwości stosowania ewaluacji rozwojowej w instytucjach publicznych. Następnie dr Dariusz Majerek z Politechniki Lubelskiej przedstawił nieco inne spojrzenie na stosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych. Sesja została zakończona wystąpieniem Rafała Trzcińskiego z Fundacji IDEA Rozwoju, który przybliżył uczestnikom konferencji główne założenia oraz korzyści ze stosowania ewaluacji opartej na teorii w praktyce badawczej.

Ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji miała wymiar bardziej praktyczny. Weronika Felcis z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Barbara Leszczyńska z firmy DANAE Sp. z o. o. w swoich wystąpieniach zainicjowały burzę mózgów wśród uczestników konferencji na temat aktualności  standardów ewaluacji i ich stosowaniu w pracy badawczej oraz możliwości wykorzystania metody Design Thinking w pracy ewaluatora.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem prof. dr hab. Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dało odpowiedź na pytanie Jak powiązać podejście oparte o teorię programu z badaniem wpływu przyczynowego interwencji. Następne dwa referaty zaprezentowane przez dr Bogdana Jankowskiego i Magdalenę Błaszczyk z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz przez Agnieszkę Haber z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poruszały kwestie praktycznych narzędzi i technik wykorzystywanych w ewaluacji tj. socjologia wizualna, big data czy customer experience. Następnie Andrzej Regulski z firmy IMAPP przedstawił refleksje związanie z wykorzystaniem trybu partycypacyjnego w różnych typach badań ewaluacyjnych.

Kolejne dwa referaty zostały zaprezentowane przez pracowników jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych: Monika Lemke z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także Barbara Porębska-Maciołek i Agnieszka Zawrzykraj z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podzieliły się swoimi doświadczeniami z zakresu ewaluacji programów operacyjnych, które w głównej mierze dotyczyły problemów pojawiających się podczas wyboru wykonawcy oraz współpracy w trakcie realizacji badań ewaluacyjnych, a także nowego podejścia do kryterium ceny, stosowanego w procedurze wyboru wykonawcy.

W ostatniej sesji III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej wystąpiły przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dr Małgorzata Wiśniewska  –Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła związki ewaluacji z obszarem ochrony zdrowia, natomiast Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego zwróciła uwagę na możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w zakresie ewaluacji w nowej perspektywie. Na zakończenie krótko podsumowała konferencję.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 18 referatów dotyczących wyzwań stojących przed ewaluacją programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Ponadto uczestnikom udostępniono materiały informacyjne i publikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.

Prezentacje referowane podczas konferencji


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane: 2016-05-17 13:32przez Damian Wiśniewski

Organizowana jest pod hasłem "Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020". Odbędzie się 21 i 22 czerwca 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Jej adresatami są: przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych poszczególnych województw, administracji rządowej, środowiska akademickiego, a także firm badawczych i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 

Tematyka konferecji

Jak już wcześniej informowano w ramach konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące rozwoju metodologii badań ewaluacyjnych, użyteczności ewaluacji i upowszechniania jej wyników. Przedstawione zostaną także doświadczenia w zakresie prowadzenia procesu ewaluacji z różnych perspektyw. Dodatkowo planowane jest podjęcie tematów dotyczących tworzenia baz danych, ich dostępności oraz najlepszych praktyk w precyzowaniu zamówień i wyborze wykonawców badań. Prelegentami na konferencji będą doświadczeni eksperci i praktycy ewaluacji - przedstawiciele środowisk akademickich, rządowych, samorządowych, a także wykonawców badań ewaluacyjnych.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Program konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

 

Zgłoszenia 

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 7 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Załączniki

 

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Mirela Jamroży tel. (56) 621 86 49,

Jolanta Konkel tel. (56) 621 86 53

Biuro Ewaluacji

e-mail: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl