Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Aktualności Fundusze 2021-2027

Informacja o wyniku weryfikacji propozycji projektów zgłoszonych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (dalej: FEdKP)

Aktualności Fundusze 2021-2027 22.04.2022

Informacja o wyniku weryfikacji propozycji projektów zgłoszonych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (dalej: FEdKP) [22.04.2022]


Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 wysłany do Komisji Europejskiej

Aktualności Fundusze 2021-2027 17.03.2022

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/334/22  z dnia 14 marca 2022 r. przyjął trzecią wersję projektu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Realizując zapisy art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060 (ogólnego) wskazujące konieczność wysłania Programu w ciągu 3 miesięcy od przedłożenia Umowy Partnerstwa do Komisji Europejskiej, 15 marca 2022 r. […]


Aktualizacja Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 14.03.2022

Informujemy, że uchwałą nr 8/268/22 z dnia 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zmienione Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą polegają na dokonaniu korekty zapisów w zakresie typu podmiotu zgłaszającego uwagi. W 63 uwagach typ podmiotu został wybrany […]


Druga wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 02.02.2022

Uchwałą nr 2/18/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął drugą wersję projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zmiany wprowadzone są na skutek uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych Programu, które odbywały się w okresie od 28 października 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. Następnie […]


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 03.01.2022

Informujemy, że uchwałą nr 51/2140/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Konsultacje społeczne Programu i Prognozy OOŚ odbywały się od 27 października do 3 grudnia 2021 r. (38 dni). Łącznie zgłoszono 884 uwagi, w tym 1 uwagę […]


Konferencja zamykająca konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 31.12.2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w Konferencji zamykającej konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 w formie on-line. Agenda konferencji zamykającej konsultacje społeczne Aby wziąć udział w spotkaniu w roli mówcy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i […]


Zakończenie konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 09.12.2021

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ. Zgłoszonych zostało 884 uwagi do ww. dokumentów. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w […]


Trwają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 29.11.2021

Informujemy, że od dnia 27 października do 3 grudnia 2021 r. trwają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ). W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu FEKP 2021-2027 i Prognozy […]


Wysłuchanie branżowe w obszarze polityka terytorialna i rewitalizacja – konsultacje społeczne w ramach FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 25.11.2021

25 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 odbyło się wysłuchanie branżowe w obszarze polityki terytorialnej i rewitalizacji. Spotkanie poświęcone było przybliżeniu założeń Priorytetu 5. Potencjały endogeniczne regionu, Priorytetu 6. Społeczny wymiar regionu w zakresie celu szczegółowego vi […]


Konsultacje programu regionalnego: ZIT-y 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 22.11.2021

W ramach konsultacji społecznych naszego nowego programu regionalnego, dziś (19 listopada), z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyły się dwa pierwsze spotkania dedykowane obszarom funkcjonalnym największych miast (MOF). MOF-y to podstawa do wykorzystania przez lokalne społeczności środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 2021-2027.   – Obszary funkcjonalne będą jedną z podstaw wdrażania funduszy unijnych […]


Wysłuchanie branżowe w obszarze społeczeństwa i zdrowia – konsultacje społeczne w ramach FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 17.11.2021

18 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 odbyło się wysłuchanie branżowe w obszarze społeczeństwa i zdrowia. Spotkanie poświęcone było Priorytetowi 6 Społeczny wymiar regionu oraz Priorytetowi 8 Region bliski mieszkańcom FEKP, na realizację których został przeznaczony budżet […]


Spotkanie powiatowe w Czernikowie w ramach konsultacji FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 16.11.2021

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie powiatowe z cyklu spotkań przeprowadzanych w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ). W spotkaniu w Czernikowie uczestniczyli samorządowcy oraz szeroko rozumiani partnerzy społeczni, gospodarczy, organizacje pozarządowe i […]


Wysłuchanie branżowe w zakresie środowiska i transportu – konsultacje społeczne w ramach FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 10.11.2021

10 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027  odbyło się wysłuchanie branżowe w zakresie środowiska i transportu. Spotkanie było poświęcone Priorytetowi 2 Czysta energia dla regionu oraz Priorytetowi 3 Ochrona zasobów środowiska regionu FEKP, na realizację których został […]


Spotkanie powiatowe w Tucholi w ramach konsultacji FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 08.11.2021

W dniu 8 listopada 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie powiatowe z cyklu spotkań przeprowadzanych w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ). W spotkaniu w Tucholi uczestniczyli samorządowcy oraz szeroko rozumiani partnerzy społeczni, gospodarczy, organizacje pozarządowe i […]


Spotkanie z prezydentami miast w ramach konsultacji FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 05.11.2021

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FE KP) 2021-2027 – tak nazywa się nasz nowy program regionalny, będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. Budżet programu to 1 753 miliony euro. 27 października w Toruniu – z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej i rządu, samorządowców […]


Wysłuchanie branżowe w zakresie przedsiębiorczości – konsultacje społeczne w ramach FEKP 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 04.11.2021

4 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027  odbyło się wysłuchanie branżowe w zakresie przedsiębiorczości. Spotkanie było poświęcone Priorytetowi 1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu FEKP, na którego realizację został przeznaczony budżet w wysokości 194,4 milionów euro. Podczas wysłuchania […]


Pierwsze spotkanie powiatowe w ramach konsultacji społecznych FEKP 2021-2027 za nami!

Aktualności Fundusze 2021-2027 29.10.2021

W dniu 29 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie powiatowe z cyklu spotkań przeprowadzanych w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ). W spotkaniu w Brodnicy uczestniczyli samorządowcy oraz szeroko rozumiani partnerzy społeczni, gospodarczy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy […]


Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 22.10.2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że od dnia 27 października do 3 grudnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ). W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu […]


komputer i notatnik

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027

Aktualności Fundusze 2021-2027 10.02.2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu „Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”, która  określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w […]