Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Chcesz usprawnić proces realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych? Zgłoś propozycję do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Dodane 24.01.2023 przez Anna Sikora

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, wypełniając zapisy art. 14 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, z dniem 1 stycznia 2023 r. funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich powierzyła pani Annie Sikorze.

Nowo powołany Rzecznik Funduszy Europejskich (dalej: RFE) będzie w perspektywie finansowej 2021-2027 kontynuował działania prowadzone w okresie programowania 2014-2020.

RFE poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych jest odpowiedzialny za monitowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania programów operacyjnych propozycji usprawnień i ulepszeń w procesie wdrażania środków unijnych .

W bieżącej perspektywie finansowej ustawa wdrożeniowa przewiduje nową rolę RFE jaką jest realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach między poszczególnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania a ich beneficjentami.

Serdecznie zachęcamy wnioskodawców i beneficjentów oraz instytucje zaangażowane w system wdrażania do współpracy i przedstawienia swoich propozycji usprawnień, a także zgłaszania ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji FEdKP 2021-2027.

Korespondencję można kierować na adres mailowy: rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl,

przekazywać w tradycyjnej formie pisemnej na adres:
Rzecznik Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń

lub zgłaszać telefonicznie pod numerem: 56/62 15 945.

Więcej informacji o RFE w województwie kujawsko-pomorskim znajdziesz tutaj.