Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Pierwsze spotkanie powiatowe w ramach konsultacji społecznych FEKP 2021-2027 za nami!

Dodane 29.10.2021 przez Paweł Łopatowski

W dniu 29 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie powiatowe z cyklu spotkań przeprowadzanych w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ).

W spotkaniu w Brodnicy uczestniczyli samorządowcy oraz szeroko rozumiani partnerzy społeczni, gospodarczy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy z powiatów brodnickiego, grudziądzkiego i rypińskiego.

Na spotkaniu przedstawiono charakterystykę powiatów z podsumowaniem ilości środków z funduszy europejskich wykorzystanych na ich terenie. Zaprezentowano założenia programu FEKP 2021-2027 oraz wysłuchano uwag uczestników.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, zarówno podczas spotkań powiatowych jak i wysłuchań branżowych.

Załącznik: Prezentacja ze spotkania w Brodnicy.

 

Zgłaszanie uwag

Uwagi do programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po 3 grudnia 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Ewentualnie pytania prosimy kierować na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl

 

fot. Sławomir Wesołowski

fot. Sławomir Wesołowski

fot. Sławomir Wesołowski

fot. Sławomir Wesołowski