Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący przyjęcia Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027

Dodane 25.05.2023 przez Paweł Łopatowski

Informujemy, że stanowiskiem z dnia 26 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027 (dalej: Standardy ładu przestrzennego).

W stosunku do obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020, Standardy ładu przestrzennego zostały zaktualizowane i poszerzone. Określone zostały dla następujących grup przedsięwzięć:

  • obiekty kubaturowe,
  • zagospodarowanie terenu,
  • instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

Standardy ładu przestrzennego zawierają:

  • katalog zasad, czyli ogólnego sposobu postępowania dla zachowania lub poprawy ładu przestrzennego oraz
  • standardy ładu przestrzennego wskazujące rozwiązania pożądane w planowanych inwestycjach.

Dodatkowo do aktualnych Standardów ładu przestrzennego dostosowane zostały zapisy w zakresie procedury uzyskiwania opinii Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego.

Weryfikacja zgodności ze Standardami ładu przestrzennego stanowić będzie element oceny projektów, dla których wymóg zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie wskazany został w Kryteriach oceny projektów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.  

Załączniki:

  1. Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027.
  2. Procedura uzyskiwania opinii Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego.