Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Chcesz złożyć wniosek – poznaj aplikacje

Dodane 27.03.2023 przez Paweł Łopatowski

W programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wniosek
o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie. Służą do tego 2 aplikacje Centralnego systemu teleinformatycznego (CST2021):

 • WOD2021 – dla projektów EFRR
 • SOWA EFS – dla projektów EFS+.

Poznaj WOD2021

WOD2021 to aplikacja, która umożliwia:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu EFRR,
 • rejestrację przebiegu oceny wniosku (wskazanie statusu wniosku),
 • uzupełnienie lub poprawę wniosku o dofinansowanie projektu EFRR.

Instruktaż multimedialny dotyczący WOD2021

Instrukcja użytkownika aplikacji WOD2021

Poznaj SOWA EFS

SOWA EFS to aplikacja, która umożliwia:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu EFS+,
 • uzupełnienie lub poprawę wniosku o dofinansowanie projektu EFS+,
 • komunikację między wnioskodawcą i instytucją prowadzącą postępowanie
  w zakresie wyboru projektów EFS+.

Instruktaż multimedialny dotyczący SOWA EFS

Instrukcja użytkownika SOWA EFS

Chcesz zastosować zasadę konkurencyjności – poznaj Bazę konkurencyjności

Baza Konkurencyjności (BK2021) to aplikacja wspierająca realizację zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Baza Konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia wnioskodawców/ beneficjentów.

Dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem BK2021. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem BK2021.

Instruktaż multimedialny dotyczący BK2021

Dostęp do BK2021

Chcesz rozliczyć projekt – poznaj SL2021

Po wyborze projektu do dofinansowania, ale nie później niż przy podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, poprosimy Cię o wskazanie osoby lub osób zarządzających projektem, czyli o wypełnienie wniosku:

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta

Gdy podpiszesz umowę o dofinansowanie projektu, będziesz komunikował się z instytucją i rozliczał swój projekt za pośrednictwem następujących aplikacji CST2021:

 • SL2021

SL2021 to aplikacja, która umożliwia rozliczanie projektu, ponieważ zapewnia wystandaryzowane formularze:

 • wniosków o płatność (wraz z funkcjonalnościami umożliwiającymi ich tworzenie, przesyłanie, weryfikację, w tym zatwierdzanie, korygowanie, przekazywanie do poprawy i wycofywanie)
 • harmonogramów płatności (wraz z funkcjonalnościami umożliwiającymi ich tworzenie, przesyłanie, weryfikację, w tym zatwierdzanie, poprawianie i wycofywanie)
 • przechowujące wybrane informacje o zamówieniach publicznych i kontraktach powiązanych z projektem
 • przechowujące wybrane informacje o osobach zatrudnionych do realizacji projektów
 • przechowujące wybrane informacje o projektach grantowych i instrumentach finansowych.

Poniżej zamieściliśmy dokumenty, które przeprowadzą Cię przez poszczególne moduły aplikacji SL2021:

 1. Korespondencja
 2. Projekty 
 3. Harmonogram płatności / Harmonogram płatności wersja do importu
 4. Wnioski o płatność
 5. Zamówienia publiczne
 6. Baza personelu / Baza personelu wersja do importu
 7. Instrumenty finansowe
 8. Granty

Dostęp do CST2021

 • SM EFS

System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (SM EFS) to aplikacja służąca do monitorowania podmiotów i uczestników projektów otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Instrukcja użytkownika SM EFS

Dostęp do SM EFS

Problemy techniczne z CST2021 – zgłoś to nam

W przypadku problemów technicznych dotyczących m.in. obsługi lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji, zgłoszenie wraz z wypełnionym formularzem prześlij na adres: