Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wysłuchanie branżowe w obszarze polityka terytorialna i rewitalizacja – konsultacje społeczne w ramach FEKP 2021-2027

Dodane 25.11.2021 przez Paweł Łopatowski

25 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 odbyło się wysłuchanie branżowe w obszarze polityki terytorialnej i rewitalizacji.

Spotkanie poświęcone było przybliżeniu założeń Priorytetu 5. Potencjały endogeniczne regionu, Priorytetu 6. Społeczny wymiar regionu w zakresie celu szczegółowego vi oraz Priorytetu 7. Rozwój lokalny regionu (RLKS). Podczas wysłuchania przedstawiona została struktura planowanego wsparcia wraz z typami projektów do dofinansowania oraz podziałem środków finansowych.

Podczas wysłuchania omówiona została również polityka terytorialna wdrażana w regionie w ramach FEKP 2021-2027.

 

Przypominamy, że uwagi do Programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. do 3 grudnia 2021 r.

 

Załącznik: Prezentacja z Wysłuchania branżowego – polityka terytorialna i rewitalizacja

Link do wysłuchania: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP 2021-2027) – YouTube