Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nasz program regionalny 2021-2027: jedna trzecia środków już w grze

Dodane 21.11.2023 przez Leszek Nienartowicz

W ciągu pierwszych 7 miesięcy wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 uruchomiliśmy aż 30 proc. środków, czyli ponad pół miliarda euro – poinformował podczas poniedziałkowej (20 listopada) konferencji prasowej  marszałek Piotr Całbecki. Tempo wdrażania jest duże, bo mamy na to tylko 6 i pół roku. W pierwszym kwartale 2024 uruchomimy środki, które pozwolą na zatrudnienie większej liczby psychologów w podstawówkach i szkołach średnich w całym regionie.  

Nabory wniosków – zarówno w trybie konkursowym, jak i w trybie niekonkurencyjnym – uruchomiliśmy już w kwietniu, w cztery miesiące po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. W ciągu 7 miesięcy ogłosiliśmy 75 naborów z łączną pulą środków 550 mln euro (30 proc. alokacji programu). Do dziś złożono w nich 131 wniosków o dofinansowanie projektów, 38 z nich to przedsięwzięcia już wybrane do dofinansowania.

– Stan kontraktacji, czyli podstawowego wskaźnika dla programu, to prawie 13 proc. Założyliśmy, że do końca roku będzie to 15 proc. (280 mln euro) – i to bez problemu osiągniemy. Ważne jest to, że kończymy perspektywę poprzednią i jednocześnie rozpoczynamy dynamicznie nową, dzięki czemu nie ma dziury w finansowaniu projektów. To jest sukces naszego regionu – uzupełnił towarzyszący podczas briefingu gospodarzowi województwa dyrektor Departamentu Zarządzania FEdKP w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień. 

Dzięki takim postępom dobrze plasujemy się w klasyfikacji krajowej – jesteśmy na piątym miejscu pod względem wartości podpisanych umów i na siódmym jeśli chodzi o ich liczbę.

Marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że na duże tempo wdrażania FEdKP wpłynęła m.in. decyzja o przekazaniu blisko miliarda złotych Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju z przeznaczeniem na nisko oprocentowane i częściowo umarzane pożyczki dla przedsiębiorstw i samorządów lokalnych.

Aktualnie trwające nabory wniosków dotyczą m.in. edukacji ekologicznej, rozwoju turystyki, rewitalizacji przestrzeni publicznej, włączenia społecznego i praktycznych aspektów polityki senioralnej. Na ostatnim (siódmym z kolei), listopadowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego FEdKP przyjęto kryteria wyboru projektów związanych z regionalną promocją gospodarczą, wsparciem eksportu, adaptacją do zmian klimatu, mobilnością miejską i bezpieczeństwem, a także pakiet kryteriów dotyczących wdrażania mechanizmu RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność), czyli segmentu realizowanego za pośrednictwem lokalnych grup działania (LGD).

Stan wdrażania FEdKP 2021-2027 (prezentacja Departamentu Zarządzania FEdKP)

– Wszyscy wiemy, jak bardzo niewydolny jest obecnie system pomocy psychologicznej w szkołach i w jak zastraszającym tempie narastają problemy ze zdrowiem psychicznym młodych. To nasza odpowiedź na ten problem – stwierdził marszałek Piotr Całbecki omawiając nowy, finansowany w ramach FEdKP, projekt samorządu województwa, który będziemy realizować w partnerskie ze szkołami i lokalnymi samorządami w całym regionie. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego uczennicom i uczniom szkół podstawowych i średnich. Projekt wpisuje się w szerszy program dotyczący zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który konsultujemy z doświadczonymi pedagogami, psychologami i psychiatrami.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

20 listopada 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2023 r.