Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców dotyczące działania 8.14 Kształcenie ogólne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Dodane 13.10.2023 przez Leszek Nienartowicz

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza we współpracy z Departamentem Promocji Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru numer FEKP.08.14-IZ.00-061/23.

Data i miejsce

9 listopada 2023 r., godz. 9:00-15:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, sala nr 16 (parter budynku).

Uczestnicy

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organy prowadzące szkoły i placówki realizujące kształcenie ogólne (inne niż jednostki samorządu terytorialnego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczególne potrzeby

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych, w tym wynikających
z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia.  

Program

Pobierz program

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy m.polewka@kujawsko-pomorskie.pl W temacie zgłoszenia prosimy wpisać: Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców z działania 8.14, a w treści: imię i nazwisko, reprezentowaną instytucję, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie dodatkowe potrzeby organizacyjne, wynikające ze szczególnych potrzeb. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 października 2023 r. do godziny 14.00.

Osoby wpisane na listę uczestników spotkania otrzymają od nas mailowe potwierdzenia zapisu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie maksymalnie dwóch osób reprezentujących daną instytucję.

Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować pod numer telefonu: 56 621 25 78.

Organizator

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Urząd Marszałkowski

  1. M. Skłodowskiej – Curie 73,
    e-mail: ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
    telefon: 56 62 12 599