Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to program oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych.


Cel

Głównymi celami programu są:

  • promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa
  • budowanie kompetencji profesjonalistów
  • rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych


Struktura programu oraz beneficjenci

Program realizowany jest przez trzy komponenty:

  • MEDIA (skierowany do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar)
  • Kultura (skierowany do o publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji)
  • część międzysektorowa (obejmująca: transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach oraz Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego).


Zaproszenia do konkursów

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open


Więcej informacji

http://kreatywna-europa.eu/