Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 jest programem współpracy transnarodowej, który wspiera rozwój kooperacji integracji terytorialnej między państwami członkowskimi UE leżącymi w regionie Bałtyku (Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja, północne regiony Niemiec), a także krajami partnerskimi – Norwegią, Białorusią i północno-zachodnimi regionami Rosji.

Budżet programu to 264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6 milionów euro ze środków Norwegii oraz 8,8 milionów euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W projektach musi uczestniczyć przynajmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów programu, w tym co najmniej dwóch państw Unii Europejskiej objętej programem.


Struktura

Program składa się z czterech osi tematycznych:

  1. Potencjał innowacyjny (84,4 mln euro)
  2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi (84,4 mln euro)
  3. Zrównoważony transport (66 milionów euro)
  4. Wsparcie strategii Unii Europejskiej


Beneficjenci

Instytucje publiczne krajowe, regionalne i lokalne, instytucje badawcze i szkoleniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia.


Więcej informacji

Strona Interreg Baltic Sea