Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Europa dla Obywateli

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający obszary społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.


Cel

Program ukierunkowany jest na:

 • przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii
 • promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii. Szczegółowe cele programu realizuje się na poziomie międzynarodowym lub w wymiarze europejskim
 • pogłębianie świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów
 • zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w skali Unii poprzez budowanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii


Struktura programu

Program „Europa dla obywateli” realizowany jest przez poniższe komponenty:

 • Pamięć europejska
 • Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w tym:
  • DZIAŁANIE 2.1 Partnerstwo miast
  • DZIAŁANIE 2.2 Sieci miast
  • DZIAŁANIE 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego


Beneficjenci

Beneficjentami programu mogą być organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk.


Zaproszenia do konkursów

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en


Więcej informacji

http://europadlaobywateli.pl/