Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

ERASMUS +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowany w perspektywie finansowej 2014-2020. Stanowi bezpośrednią kontynuację programów „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.


Cel

Priorytety realizowane poprzez program Erasmus+ skupione są wokół efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.


Struktura programu

Erasmus+ realizowany jest poprzez następujące elementy:

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
  • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
  • program Jean Monnet
  • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem


Beneficjenci

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje. Szczegółowe warunki uczestnictwa osób w projekcie Erasmus+ uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji.


Zaproszenia do konkursów

http://erasmusplus.org.pl/


Więcej informacji

http://erasmusplus.org.pl/