Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

COSME

Program COSME realizowany jest w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Poza wsparciem konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw, program COSME uzupełnia wsparcie działalności innowacyjnej prowadzonej w ramach programu Horyzont 2020.


Cel

Główne cele programu to:

  • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich
  • krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.


Struktura programu

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:

  • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania
  • Poprawa dostępu do rynków
  • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
  • Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości


Beneficjenci

Firmy sektora MŚP.


Zaproszenia do konkursów

http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/


Więcej informacji

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php