Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Strona główna Biuro Regionalne w Brukseli

Slider z wiadomościami

Strategia „od pola do stołu”

09.07.2021

W dniu  6 lipca Komisja, wraz z zainteresowanymi stronami z branży, oficjalnie wprowadziła w życie unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych – jeden z celów strategii Komisji „od pola do stołu”.

Pole zboża

Są już otwarte pierwsze konkursy dla misji UE

Komisja Europejska otworzyła konkursy dla misji w programie Horyzont Europa. Misje UE są integralną częścią programu i stanowią zobowiązanie do rozwiązywania głównych wyzwań społecznych, takich jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmian klimatu, ochrona wód i oceanów, życie w […]

Program Horyzont Europa

Odbudowa po pandemii i refleksja nad przyszłością Europy priorytetami słoweńskiej prezydencji w UE

Rotacyjna prezydencja Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. […]

Flagi Unii Europejskiej

Europejski Ranking Innowacyjności: coraz lepsze wyniki w zakresie innowacji w państwach członkowskich i regionach

29.06.2021

Komisja opublikowała dziś Europejski Ranking Innowacyjności 2021, który pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji nadal poprawiają się w całej UE. Od 2014 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły średnio o 12,5 proc. W całej UE trwa ciągły proces konwergencji, w ramach […]

Tablica szkolna z napisem Think outside the box

Komisja i przemysł inwestują 22 mld euro w nowe partnerstwa europejskie

Komisja i przemysł inwestują 22 mld euro w nowe partnerstwa europejskie, aby znaleźć rozwiązania najważniejszych wyzwań społecznych 15 czerwca Komisja zainicjowała wraz z przemysłem jedenaście nowych partnerstw europejskich, które mają pobudzić inwestycje w badania naukowe i innowacje oraz umożliwić rozwiązanie […]

Targi Unijne