Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zadania

Do zadań Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli należy w szczególności:

  • Reprezentowanie interesów Województwa w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Europejskim Komitecie Regionów
  • Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Województwa
  • Pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej
  • Informowanie administracji regionalnej o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej
  • Wspieranie przedstawicieli samorządów i podmiotów gospodarczych Województwa w dostępie do środków unijnych i projektów, składanych w ramach konkursów Komisji Europejskiej
  • Organizowanie spotkań oraz wizyt studyjnych w Biurze i instytucjach europejskich dla przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych Województwa
  • Organizowanie staży pracowniczych w Biurze dla pracowników delegowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Prowadzenie serwisu internetowego na temat rozwoju polityk Wspólnot Europejskich istotnych z punktu widzenia interesów Samorządu Województwa
  • Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków europejskich dostępnych w ramach inicjatyw wspólnotowych dla beneficjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Organizowanie praktyk i staży pracowniczych w Biurze dla przedstawicieli uczelni wyższych i samorządów z regionu