Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Znaczące środki dla firm społecznych

2016-05-31 7:33 przez Beata Skowrońska

Dzięki porozumieniu podpisanemu między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i Link otwiera się w nowej karcie Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) podmioty sektora przedsiębiorczości społecznej mogą liczyć na 8 mln euro wspracia.

Niskooprocentowane pożyczki

60 przedsiębiorstw społecznych z sektorów takich jak rekrutacja pracowników, sprawiedliwy handel i opieka nad dziećmi będzie mogło skorzystać z pożyczek o obniżonej stopie procentowej. Środki pochodzić będą z prowadzonego przez Komisję Europejską programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Dzięki tym unijnym środkom finansowym o wartości 8 mln euro TISE będzie mogło zaoferować pożyczki na preferencyjnych warunkach ponad 60 przedsiębiorstwom społecznym w Polsce. Zapewniając im lepszy dostęp do finansowania, przyczyniamy się do rozwoju przedsiębiorstw społecznych w sektorach istotnych dla włączenia społecznego, takich jak edukacja, promocja zatrudnienia i sprawiedliwy handel. Porozumienie jest kolejnym dowodem pełnego zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę z ubóstwem oraz poprawę warunków pracy w Europie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – podkreśla unijna komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen.

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Więcej

Więcej informacji o programie można znaleźć Link otwiera się w nowej karcie tutaj oraz na stronie Link otwiera się w nowej karcie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081[&]langId=pl. Szczegóły na temat wsparcia sektora przedsiębiorczości społecznej można poznać Link otwiera się w nowej karcie na stronie www.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.