Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wizyta w Eindhoven

2016-09-26 6:37 przez Beata Skowrońska

”Dobre praktyki w inteligentnym oświetleniu”, taki był temat przewodni wizyty studyjnej organizowanej przez Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza w dniach 20 i 21 września 2016 roku w Eindhoven. Uczestnicy rozpoczęli program od zwiedzania Muzeum Philipsa, który założył swoją pierwszą fabrykę lamp pod koniec XIX wieku właśnie w Eindhoven. Może to nie przypadek, że miasto przoduje w nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących oświetlenia.

Nowoczesne miasto

Podczas wizyty w Urzędzie Miasta Eindhoven uczestnicy dowiedzieli się o sposobach zarządzania miastem idącym w kierunku drastycznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery (5% w 2050 roku) poprzez inteligentne oświetlenie miasta, elektryczne taksówki i autobusy oraz architektoniczne zmiany w zabudowie miasta. Uczestnicy dowiedzieli się jak miasto Eindhoven wydzieliło siedem „stref laboratoryjnych”, gdzie razem z firmami uczestniczącymi w projekcie będą badane nowe systemy i rozwiązania oświetlenia miasta. Uczestnicy mieli szanse zobaczenia jednej z takich stref: obszar odsprzedany miastu przez firmę Philips, gdzie jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych znajdowały się fabryki i budynki biurowe został zrewitalizowany i zamieniony w budynki mieszkalne, nowoczesne pomieszczenia biurowe, a także miejsce rozrywki dla mieszkańców i pracowników.

Wizyta w Utrechcie

Następnego dnia grupa odwiedziła Utrecht, gdzie w Niderlandzkiej Agencji Przedsiębiorczości zapoznali się z funkcjonowaniem Długoterminowych Kontraktów, rodzajem publiczno-prywatnych partnerstw zawieranych pomiędzy rządem a przedsiębiorstwem z wynegocjowanym celem polepszenia efektywności energetycznej.

Galeria