Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wielka Brytania stowarzyszona z programami Horyzont Europa i Copernicus

2023-09-13 2:52 przez Beata Skowrońska

Komisja Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 7 września 2023 r. porozumienie polityczne w sprawie udziału Wielkiej Brytanii w programach UE: Horyzont Europa oraz Copernicus – wiodącym na świecie unijnym programie obserwacji Ziemi.

To uzgodnione rozwiązanie jest następstwem intensywnych negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią i ma być korzystne dla obu stron. Umożliwi ono UE i Wielkiej Brytanii pogłębienie relacji w zakresie badań, innowacji i przestrzeni kosmicznej, łącząc tym samym społeczności badawcze we wszystkich państwach będących częścią tego porozumienia.

Szacuje się, że Wielka Brytania za uczestnictwo w programach Horyzont Europa, jak i w komponencie Copernicus programu kosmicznego, będzie co roku wnosiła do wspólnotowego budżetu prawie 2,6 miliarda euro.

Co oznacza stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z Horyzontem Europa i Copernicus?

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. badacze i organizacje z Wielkiej Brytanii będą mogli uczestniczyć w programie Horyzont Europa na równych prawach ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich UE i będą mieli dostęp do finansowania w ramach programu Horyzont Europa. Wzmocni to możliwość Wielkiej Brytanii bycia częścią światowej sieci badaczy i innowatorów, których celem jest stawienie czoła globalnym wyzwaniom w zakresie klimatu, energii, mobilności, technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, zdrowia i nie tylko.

Stowarzyszenie na rzecz programu Copernicus umożliwi Wielkiej Brytanii wniesienie wkładu w strategicznie ważny program kosmiczny dzięki najnowocześniejszym możliwościom monitorowania Ziemi i dostępu do jej usług. Program Copernicus wnosi istotny wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i zerowej emisji netto.

Wielka Brytania będzie miała również dostęp do usług w ramach programu obserwacji i śledzenia przestrzeni kosmicznej, będącego elementem szerszego programu kosmicznego UE.

Następne kroki

Aktualne porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Radę UE, zanim zostanie formalnie przyjęte przez Specjalną Komisję UE–Wielka Brytania ds. Uczestnictwa w programach unijnych.

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej:

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i rządu brytyjskiego

Lista pytań i odpowiedzi (Q&A)

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy