Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Większe wsparcie finansowe dla promocji unijnej żywności

2016-11-15 1:50 przez Beata Skowrońska

Już od przyszłego roku europejscy producenci żywności będą mogli korzystać z kolejnej puli wsparcia finansowanego, przeznaczonego na promocję produktów na rynkach UE i poza nimi. Komisja Europejka zaplanowała na ten cel ponad 130 mln euro.

Strategia promocji unijnych produktów rolnych na 2017 r.

Strategia promocji unijnych produktów rolnych na 2017 r. zakłada wsparcie działań promocyjnych na poziomie o ponad 20mln euro większym niż w roku obecnym. Komisja Europejska będzie zachęcać producentów żywności do wchodzenia na rynki azjatyckie, bliskowschodnie, czy amerykańskie. Komisja planuje wspierać podmioty zainteresowane na poziomie 70-85% kosztów projektów.

Cieszę się z tych nowych programów, zwłaszcza w świetle ostatnich trudności na rynku. Wracam właśnie z Azji, gdzie starałem się promować eksport naszych produktów spożywczych. Jestem mile zaskoczony zainteresowaniem importerów i konsumentów w tej części świata. Dalszy rozwój naszych programów promocyjnych w przyszłym roku ma szczególne znaczenie, ponieważ pomoże również stymulować wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. W skali całej UE wzrost eksportu o 1 mld euro oznacza powstanie około 14 tys. miejsc pracy. Szczególnie cieszę się z nowej inicjatywy, która ma promować produkty zrównoważonego rolnictwa.

Phil Hogan, komisarz UE do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej

Diagram dotyczący polityki promocyjnej UE jest dostępny na stronie internetowej. Więcej informacji na temat polityki na rzecz promowania rolnictwa można znaleźć tutaj.

Źródło: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct