Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Więcej Unii dla walki z bezrobociem

2016-07-25 12:41 przez Beata Skowrońska

Obecne bezrobocie w Unii wynosi 8,6%. Sondaż Eurobarometru wskazuje, że 77% Europejczyków oczekuje w kwestii walki z tym zjawiskiem większego zaangażowania UE.

Stopa bezrobocia różni się znacząco w poszczególnych państwach

Bezrobocie w Unii Europejskiej wyniosło w maju 2016 roku 8,6%. To najniższy wynik od wiosny 2009 roku, należy jednak podkreślić, że wewnętrzne zróżnicowanie liczby osób bez pracy w poszczególnych krajach członkowskich jest bardzo duże (od 4% w Czechach do 24% w Grecji). Bezrobocie młodych sięga 18,6%.

Unijna strategia walki z bezrobociem

Walka z bezrobociem jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej znajdującym swoje odzwierciedlenie w strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego. Parlament Europejski dąży do lepszego dopasowania podaży i popytu na rynku pracy UE, uwzględniających potrzeby ludzi młodych i specyfikę regionów transgranicznych. Młodzież może liczyć również na pomoc w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Parlamentu Europejskiego.