Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uruchomiono nową, usprawnioną wersję narzędzia do samooceny Reguł pochodzenia (ROSA).

2023-07-10 11:48 przez Beata Skowrońska

Nowa wersja narzędzia do samooceny reguł pochodzenia jest już dostępna na Access2Markets dla większości unijnych umów o wolnym handlu. Ponadto umowa o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA), umowa o wolnym handlu między UE a Wielką Brytanią, umowa o wolnym handlu między UE a Japonią oraz ogólny system preferencji taryfowych są włączone do ROSA we wszystkich językach UE. W nadchodzącym okresie wszystkie umowy o wolnym handlu będą stopniowo tłumaczone na wszystkie języki UE.

ROSA została całkowicie odnowiona dzięki nowemu interfejsowi i prostym pytaniom, które pomogą przejść przez proces oceny pochodzenia danego produktu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Narzędzie zostało dodatkowo usprawnione, aby wyświetlać tylko te informacje, które są istotne dla danego produktu.

Wszystkie unijne umowy o wolnym handlu są w trakcie tłumaczenia maszynowego na wszystkie języki UE. Ponadto w ciągu ostatniego roku zasięg ROSA został znacznie rozszerzony, a narzędzie obejmuje obecnie większość umów handlowych UE, a także 65 krajów rozwijających się korzystających z ogólnego systemu preferencji w zakresie eksportu do UE.

Co to jest ROSA?

Narzędzie do samooceny Reguł pochodzenia (ROSA) prowadzi firmy przez reguły pochodzenia mające zastosowanie do ich produktów w konkretnej Umowie handlowej, za pomocą prostych pytań umożliwiających przeprowadzenie samooceny w celu ustalenia, czy ich produkt jest zgodny z tymi regułami i czy w związku z tym może się kwalifikować na preferencyjne traktowanie taryfowe. Jasne wyjaśnienia, przykłady i linki do odpowiednich tekstów prawnych są dostępne w całym narzędziu.

Aby ułatwić życie firmom, ROSA zawiera również czytelne instrukcje dotyczące dokumentacji wymaganej jako dowód pochodzenia do uzyskania preferencji taryfowych.

Aby uzyskać dostęp do ROSA, przejdź do Mojego Asystenta Handlowego i wprowadź swój produkt, kraj eksportu i importu, a po uzyskaniu wyniku możesz kliknąć samoocenę reguł pochodzenia (ROSA) w menu po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do narzędzia.

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza