Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Unijny budżet na 2017 rok przyjęty

2016-12-08 12:51 przez Beata Skowrońska

Unijne instytucje decyzyjne zaakceptowały budżet UE na rok 2017. Zwiększą się nakłady na pomoc migrantom, edukację, rozwój gospodarczy i rynek pracy oraz inwestycje strategiczne.

Rynek pracy, edukacja i rozwój gospodarczy

Na wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w 2017 r. w unijnym budżecie zaplanowano 21,3 mld euro. O 19 proc. – do 2,1 mld euro – zwiększono fundusze na program Erasmus+, a o 25 proc. (do 2,7 mld euro) środki na Europejski fundusz na rzecz inwestycji strategicznych.

Więcej środków na pomoc migrantom

Państwa członkowskie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe dla opieki i obsługi emigrantów. Uruchomione zostaną programy integracji dla osób, które mogą zamieszkać w Europe na stałe oraz programy odsyłania osób, które nie uzyskały pozwoleń na pobyt. Komisja zwiększy nakłady na wzmocnieniu ochrony granic oraz przeciwdziałanie przestępczości i terroryzmowi.

Więcej

Szczegółowe informacje Link otwiera się w nowej karcie na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie eurodesk.pl