Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Unijna polityka spójności: wykaz ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez UE dostępny na nowej platformie publicznej

2022-03-21 2:41 przez Beata Skowrońska

W dniu rozpoczęcia 8. Europejskiego Forum Spójności Komisja uruchomiła Kohesio – publiczną platformę internetową, na której zgromadzono wszystkie dane dotyczące ponad 1,5 mln projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Projekty te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) od 2014 r. Tego rodzaju kompleksową platformę danych dotyczących projektów, dostępną we wszystkich językach UE, stworzono i powszechnie udostępniono po raz pierwszy. Jej powstanie wymagało ścisłej współpracy z instytucjami zarządzającymi w różnych państwach członkowskich lub regionach, ponieważ projektami spójności zarządzają władze krajowe i regionalne.

Jak zaznaczyła komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira: Platforma Kohesio oferuje niespotykany dotąd kompleksowy zestaw danych, przydatny, by dowiedzieć się, w jaki sposób polityka spójności przyczynia się do wzmocnienia naszej Unii. Dzięki Kohesio polityka spójności staje się jeszcze bardziej otwarta i przejrzysta. Wystarczy kilka kliknięć i każdy może dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób UE inwestuje w nasze regiony i miasta, aby wspierać konwergencję oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. To nowe narzędzie stanowi uzupełnienie sprawozdania na temat spójności opublikowanego w zeszłym miesiącu, oraz platformy otwartych danych w obszarze spójności. Projekty finansowane w ramach polityki spójności nie będą miały przed nami tajemnic!

Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit dodał: Fundusze UE mogą przynieść realne korzyści wszystkim w UE, a w szczególności tym, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Europejski Fundusz Społeczny wspiera ludzi w znalezieniu pracy, pomaga pracownikom i przedsiębiorstwom w nabywaniu umiejętności potrzebnych do sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowy oraz wzmacnia włączenie społeczne. Fundusze w ramach polityki spójności mogą również wspierać państwa członkowskie w pomaganiu tym, którzy uciekają przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Na nowej platformie przedstawiane są historie wielu projektów finansowanych przez UE, których celem jest inwestycja w ludzi i regiony.

Przydatne narzędzie dla wszystkich

Na platformie Kohesio wszyscy mają dostęp do informacji będących w posiadaniu instytucji zarządzających. Imponujące bogactwo zgromadzonych na niej danych pokazuje, że polityka spójności wnosi istotny wkład w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną europejskich regionów, jak i w ekologiczną i cyfrową transformację, przez wdrażanie i finansowanie różnorodnych priorytetów politycznych w państwach członkowskich. Platforma zachęca też do identyfikacji i wymiany najlepszych praktyk między różnymi regionami i państwami członkowskimi.

Oto, co może zaoferować Kohesio:

  • Znormalizowane dane dotyczące 1,5 mln projektów z okresu finansowania 2014–2020, w tym linki do odpowiednich programów i funduszy
  • Znormalizowane dane dotyczące 500 tys. beneficjentów projektów oraz stanu realizacji projektów
  • Dane obejmujące ponad 300 programów operacyjnych we wszystkich 27 państwach członkowskich
  • Interaktywną mapę umożliwiającą wyszukiwanie danych według kryterium geograficznego
  • Informacje przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE.

Przykłady projektów spójności na platformie Kohesio

Kohesio pomoże użytkownikom dowiedzieć się, w jaki sposób EFRR wspiera utworzenie we Francji platformy cyfrowej opartej na społeczności. Będzie również informowała o finansowanym z EFS projekcie YouthReach w Irlandii, który wspiera młodych ludzi, którzy przedwcześnie porzucili szkołę, w powrocie do szkoły i podjęciu pierwszych udanych kroków na rzecz zatrudnienia. Tylko w latach 2014–2020 program dotarł do 14 tys. młodych ludzi. Kohesio może też pokazać, w jaki sposób Fundusz Spójności przyczynia się do poprawy połączeń kolejowych w Czechach.

Dalsze kroki

We współpracy z instytucjami zarządzającymi, wybranymi przez państwa członkowskie do zarządzania pulą środków finansowych w zakresie spójności, Komisja będzie nadal rozwijać platformę Kohesio w celu uwzględnienia projektów z nowego okresu programowania 2021–2027. W nadchodzących miesiącach platforma będzie dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

Kontekst

Dla Komisji ważna jest przejrzystość i publiczne udostępnianie danych. Dlatego też w grudniu 2015 r. uruchomiono platformę otwartych danych w obszarze spójności, która umożliwia użytkownikom śledzenie postępów we wdrażaniu polityki spójności na szczeblu UE w podziale na tematy, kraje lub fundusze. Platforma Kohesio uzupełnia istniejącą platformę jednym i kompleksowym repozytorium informacji dotyczących projektów i beneficjentów, którzy otrzymują finansowanie w ramach polityki spójności. Obie platformy będą współistnieć, ponieważ oferują dwa różne podejścia: dane w obszarze spójności obejmują informacje finansowe na poziomie programu, natomiast Kohesio dostarcza szczegółowych informacji na poziomie projektu.

Więcej informacji

Unijna platforma otwartych danych w obszarze spójności

Baza danych projektów UE Kohesio

8 Europejskie Forum Spójności