Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Unia Europejska za wzmocnieniem obronności

2017-05-30 2:12 przez Beata Skowrońska

Zwiększenie zdolności obronnej Europy to gwarancja bezpieczeństwa w obrębie granic Starego Kontynentu i poza nimi – wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini, podczas debaty na temat przyszłości UE-27, przedstawiła priorytety Komisji Europejskiej w dziedzinie obronności.

Silniejsza pozycja Europy

Już w orędziu o stanie Unii w 2016 roku Jean-Claude Juncker poruszał zagadnienia obronności, twierdząc, że zwiększenie jej potencjału jest jednym z ważniejszych celów UE na najbliższa lata.

„Europa nie może już dłużej opierać się na sile wojskowej innych.(…) Aby wzmocnić europejską obronność, europejski przemysł obronny powinien się wykazać innowacyjnością” – Jean-Claude Juncker – przewodniczący KE

„Bezpieczeństwo i obrona są priorytetami dla Unii Europejskiej, ponieważ mają kluczowe znaczenie dla naszych obywateli. Od ubiegłego roku zwiększamy europejskie zdolności obronne, tak aby móc coraz skuteczniej gwarantować bezpieczeństwo w obrębie naszych granic i poza nimi. W tym celu zwiększamy nakłady, budujemy współpracę między państwami członkowskimi i zacieśniamy współpracę z NATO. Świat wokół nas zmienia się w szybkim tempie, a my codziennie musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami – jako Unia Europejska bierzemy na siebie odpowiedzialność za sprostanie tym wyzwaniom” – wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini

„Wzmacnianie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony wymaga efektywniejszego wykorzystania dostępnych budżetów na cele obronne. Decyzje o inwestycjach w zdolności obronne pozostają w gestii władz krajowych, a unijny budżet nie może zastąpić w tym zakresie budżetów państw członkowskich. Istnieją jednak silne argumenty ekonomiczne i przemysłowe przemawiające za ściślejszą współpracą, np. dotyczące badań i przetargów w dziedzinie obronności. Przy wciąż wysokiej presji na budżety krajowe potrzebujemy efektywniejszych wydatków na obronność i lepszego wykorzystania potencjału obronnego” – wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen

Określenie kierunku działań

Debata nad określeniem planu działań ukierunkowana ma być na wzmocnienie współpracy państw członkowskich w dziedzinie obronności. Kraje UE mają również systematycznie zwiększać nakłady budżetowe na obronność, co przy łączeniu zamówień publicznych i lepszej koordynacji na poziomie unijnym ma poskutkować dużo większą efektywnością finansową niż obecnie.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct