Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Unia dla sektora MŚP

2017-04-12 1:16 przez Beata Skowrońska

Co Unia Europejska może zrobić dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs) są kręgosłupem europejskiej ekonomii. Reprezentują 99 % biznesu europejskiego. W ciągu ostatnich pięciu lat stworzyły około 85 % nowych miejsc pracy i zapewniły dwie trzecie zatrudnienia w prywatnym sektorze UE. Komisja Europejska uważa SMEs i przedsiębiorczość jako klucz do wzrostu, innowacji, stworzenia miejsc pracy i integracji społecznej w Unii Europejskiej.

  1. Unia tworzy środowisko przyjazne biznesowi- w centrum zainteresowania Komisji jest Small Business Act for Europe, który określa zrozumiałą politykę w stosunku do SMEs. SBA promuje zasadę „Think Small First” i promuje ducha przedsiębiorczości wśród obywateli.
  2. Promuje przedsiębiorczość, Komisja promuje przedsiębiorczość poprzez Entrepreneurship Action Plan, wspiera edukację przedsiębiorców i zapewnia pomoc i narzędzia aspirującym przedsiębiorcom.
  3. Polepsza wstęp do nowych rynków i internacjonalizację.
  4. Ułatwia dostęp do finansowania.
  5. Wspiera konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw i ich innowacyjność.
  6. Zapewnia kluczowe sieci networkingowe i informacyjne dla SMEs.
  • Portal Your Europe Business Portal jest praktycznym przewodnikiem dla biznesu w Europie. Zapewnia przedsiębiorcom informacje i usługi interaktywne, które pomagają im rozszerzać ich biznes za granicą.
  • Entreprise Europe Network pomaga SMEs i przedsiębiorcom uzyskać informacje związane z dostępem do rynku, przezwyciężyć prawne trudności i znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych w Europie.
  • Strona internetowa oferująca wsparcie dla międzynarodowych działań SME dostarcza informacje na temat zagranicznych rynków i pomaga przedsiębiorcom umiędzynarodowić swoje działania.
  • Portal Access to Finance pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom znaleźć wsparcie finansowe w Unii Europejskiej.

Więcej informacji

Your Europe Business

Solvit

Dostęp do Finansów

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza