Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowa handlowa UE – Nowa Zelandia: odblokowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego

2022-07-05 7:26 przez Beata Skowrońska

UE i Nowa Zelandia zakończyły negocjacje dotyczące umowy handlowej, która ma otworzyć znaczące możliwości gospodarcze dla firm i konsumentów po obu stronach.

Umowa obejmuje również bezprecedensowe zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym przestrzeganie paryskiego porozumienia klimatycznego i podstawowych praw pracowniczych, które są w ostateczności egzekwowane poprzez sankcje handlowe.

Oczekuje się, że dzięki tej umowie handel dwustronny wzrośnie nawet o 30%, a roczny eksport UE może wzrosnąć nawet o 4,5 mld EUR. Inwestycje UE w Nowej Zelandii mogą wzrosnąć nawet o 80%. Umowa może obniżyć cła dla firm z UE o około 140 milionów euro rocznie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Nowa Zelandia jest dla nas kluczowym partnerem w regionie Indo-Pacyfiku. Ta umowa handlowa stwarza duże możliwości dla naszych firm, naszych rolników i konsumentów po obu stronach. Może pomóc zwiększyć wymianę handlową między nami o 30%. Obejmuje bezprecedensowe zobowiązania społeczne i klimatyczne. Ta nowa umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią pojawia się w ważnym geopolitycznym momencie. Demokracje – takie jak nasza – współpracują ze sobą i pracują dla ludzi”.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis powiedział: „Jest to umowa handlowa nowej generacji, w której obie strony są nastawione na osiągnięcie rzeczywistych korzyści gospodarczych i środowiskowych. Nowe możliwości gospodarcze są niezbędne, ponieważ staramy się wyjść z konsekwencji  COVID-19 i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Umowa ta otworzy mnóstwo nowych możliwości eksportowych dla unijnych przedsiębiorstw i MŚP w zakresie towarów i usług. Zawiera również najbardziej ambitne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju zawarte w jakiejkolwiek umowie handlowej. To dowodzi, że już realizujemy naszą obietnicę uzyskania większej wartości dodanej z naszych umów handlowych w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Nowe możliwości eksportowe dla dużych i małych firm

Porozumienie zapewni nowe możliwości dla firm poprzez:

  • Zniesienie wszystkich ceł na wywóz z UE do Nowej Zelandii.
  • Otwarcie rynku usług w Nowej Zelandii w kluczowych sektorach, takich jak usługi finansowe, telekomunikacja, transport morski i usługi dostawcze.
  • Zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania inwestorów z UE w Nowej Zelandii i odwrotnie.
  • Poprawa dostępu przedsiębiorstw z UE do zamówień rządowych Nowej Zelandii na towary, usługi, roboty budowlane i koncesje na roboty budowlane. Rynek zamówień w Nowej Zelandii jest wart około 60 miliardów euro rocznie.
  • Ułatwienie przepływu danych, przewidywalne i przejrzyste zasady handlu cyfrowego oraz bezpieczne środowisko internetowe dla konsumentów.
  • Zapobieganie nieuzasadnionym wymogom lokalizacji danych oraz utrzymywanie wysokich standardów ochrony danych osobowych.
  • Pomaganie małym firmom w większym eksporcie dzięki dedykowanemu rozdziałowi poświęconemu małym i średnim przedsiębiorstwom.
  • Znaczące zmniejszenie wymagań i procedur zgodności, aby umożliwić szybszy przepływ towarów.
  • Znaczące zobowiązania Nowej Zelandii do ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej, zgodnie z normami UE.
  • Artykuły rolno-spożywcze: stymulowanie eksportu z UE przy jednoczesnej ochronie wrażliwości UE

Natychmiast po zatasowaniu umowy Unijni rolnicy będą mieli znacznie lepsze możliwości sprzedaży swoich produktów w Nowej Zelandii. Cła zostaną zniesione od pierwszego dnia na kluczowe towary eksportowane z UE, takie jak wieprzowina, wino i wino musujące, czekolada, wyroby cukiernicze i herbatniki.

Następne kroki

Wynegocjowane projekty tekstów zostaną wkrótce opublikowane. Teksty te zostaną poddane przeglądowi prawnemu („przegląd prawny”) i zostaną przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE. Następnie Komisja Europejska przedłoży umowę do podpisu i zawarcia Radzie. Po przyjęciu przez Radę, UE i Nowa Zelandia mogą podpisać umowę. Po podpisaniu tekst zostanie przekazany do Parlamentu Europejskiego w celu uzyskania zgody. Po wyrażeniu zgody przez parlament, a także po jej ratyfikacji przez Nową Zelandię, umowa może wejść w życie.

Kontekst

Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią rozpoczęły się w czerwcu 2018 r. 12. runda negocjacyjna odbyła się w marcu 2022 r., po której odbyły się dyskusje międzysesyjne, które doprowadziły do ​​zakończenia negocjacji 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji

Zestawienie informacji Umowa handlowa UE-NZ

Zestawienie informacji Umowa handlowa UE-NZ – handel i zrównoważony rozwój

Zestawienie informacji Umowa handlowa UE-NZ – rolnictwo

Pytania i odpowiedzi

Notatka

Stosunki handlowe UE-Nowa Zelandia

Raport o handlu i zatrudnieniu w UE

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie      

Stowarzyszanie Europa Kujaw i Pomorza