Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


UE robi postępy w negocjacjach porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie minerałów kluczowych

2023-06-16 12:26 przez Beata Skowrońska

Komisja Europejska przyjęła dziś wytyczne negocjacyjne dotyczące umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie minerałów kluczowych (CMA).Celem jest wspieranie łańcuchów dostaw UE-USA w zakresie surowców kluczowych  potrzebnych do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Tylko w 2022 r. UE wyeksportowała surowce kluczowe istotne dla tej branży o wartości 8,3 mld euro.

Zawarcie CMA UE-USA zagwarantuje, że jako sojusznik UE uzyska status równoważny partnerom umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie z amerykańską ustawą o redukcji inflacji. Przedsiębiorstwa z UE będą wtedy mogły konkurować na równych zasadach z konkurentami z USA i krajów trzecich na rynku amerykańskim, takimi jak Chile, Republika Korei i Japonia.

Umowa ta pomoże również zwiększyć zdolności produkcyjne UE w sektorach przemysłu o znaczeniu strategicznym. Silne przepisy dotyczące środowiska i pracy pomogą zapewnić większą podaż surowców krytycznych pozyskiwanych w sposób zrównoważony.

Ponadto umowa pomoże wzmocnić proponowaną przez Komisję ustawę o zerowej wartości netto dla przemysłu i ustawę o surowcach krytycznych, które mają na celu zwiększenie skali produkcji w UE kluczowych technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Upoważnienie i towarzyszące dyrektywy, po przyjęciu przez Radę, upoważnią Komisję do negocjowania umowy zawierającej postanowienia dotyczące:

  • ułatwienia w handlu, tak aby kluczowe surowce wydobywane lub przetwarzane w UE mogły być wykorzystywane w pojazdach kwalifikujących się do amerykańskich dotacji w ramach kredytów na ekologiczne pojazdy;
  • współpraca na rzecz uczynienia sektora surowców krytycznych bardziej zrównoważonym poprzez zachęcanie do wysokiego poziomu ochrony środowiska, międzynarodowych norm technicznych i podejść do gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • promocja praw pracowniczych w sektorze surowców krytycznych;
  • wzmacnianie zrównoważonych i sprawiedliwych łańcuchów dostaw poprzez wspólne standardy, we współpracy z sojusznikami i partnerami.

 Więcej informacji

Wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady upoważniającej do negocjacji

Załącznik do wniosku z wytycznymi negocjacyjnymi

Stosunki handlowe UE-USA

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza