Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na pandemię COVID-19

2021-06-29 11:50 przez Damian Wiśniewski

UE przedłożyła propozycję, w której dąży do zaangażowania członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) w wielostronny plan działań handlowych w celu rozszerzenia produkcji szczepionek COVID-19 oraz ich sprawiedliwej dystrybucji.

UE podkreśla centralną rolę WTO w walce z pandemią COVID-19 i wzywa innych członków WTO do uzgodnienia szeregu obowiązków , w tym w zakresie praw własności intelektualnej.

Unia Europejska wzywa rządy do:
Zapewnienia, że szczepionki, leczenie i ich składniki COVID-19 mogą swobodnie przekraczać granice;

Zachęcania producentów do rozszerzania produkcji, zapewniając jednocześnie, aby kraje najbardziej potrzebujące otrzymywały szczepionki  po przystępnej cenie;

Ułatwienia stosowania licencji przymusowych w ramach istniejącego Porozumienia WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Porozumienie TRIPS zapewnia już tę elastyczność, która jest uzasadnionym narzędziem podczas pandemii.

Więcej informacji :

Link otwiera się w nowej karcie Pytania i odpowiedzi

Link otwiera się w nowej karcie Fakty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat Unii Europejskiej do WTO

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Europejskie Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza