Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


UE i Singapur rozpoczynają partnerstwo cyfrowe

2023-02-06 12:24 przez Beata Skowrońska

Obecnie Unia Europejska i Singapur zacieśniają współpracę jako partnerzy strategiczni.

Po ogłoszeniu nowego partnerstwa cyfrowego między UE a Singapurem przez przewodniczącą von der Leyen i premiera Lee na szczycie UE-ASEAN w grudniu 2022 r., komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton i singapurski minister przemysłu i handlu  Iswaran podpisali partnerstwo cyfrowe, które zacieśni współpracę między UE a Singapurem w obszarach technologii cyfrowych.

Partnerstwo cyfrowe UE-Singapur odzwierciedla dynamiczne stosunki, jakie UE zbudowała z otwartą i zorientowaną na zewnątrz gospodarką oraz tętniącym życiem centrum logistycznym i finansowym w Azji Południowo-Wschodniej. Obie strony zgodziły się współpracować w kluczowych obszarach, takich jak półprzewodniki, zaufane przepływy danych i innowacje w zakresie danych, zaufanie cyfrowe, standardy, ułatwienia w handlu cyfrowym, umiejętności cyfrowe pracowników oraz transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i usług publicznych.

Partnerstwo cyfrowe będzie m.in.:

  • Zacieśniać współpracę badawczą w zakresie najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i półprzewodniki;
  • Promować współpracę w ramach podejść regulacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja i identyfikacja elektroniczna (eID);
  • Wspierać inwestycję w odporną i zrównoważoną infrastrukturę cyfrową, w tym centra danych i podmorskie kable telekomunikacyjne na potrzeby łączności między UE a Azją Południowo-Wschodnią;
  • Zapewni zaufane transgraniczne przepływy danych zgodnie z przepisami o ochronie danych i innymi celami polityki publicznej;
  • Promuje wymianę informacji i współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
  • Doprowadzi do budowania sojuszy w organizacjach międzynarodowych i forach normalizacyjnych;
  • Ułatwi handel cyfrowy, w tym poprzez pracę nad wspólnymi projektami, takimi jak handel bez papieru, fakturowanie elektroniczne, płatności elektroniczne, ramy transakcji elektronicznych.

Po podpisaniu Partnerstwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego, które określiło priorytetowe obszary współpracy na nadchodzący rok. Współprzewodniczyli mu komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton i singapurski minister przemysłu i handlu S Iswaran. Singapur i UE uzgodniły kluczowe priorytety wdrażania na 2023 r.: badanie wspólnych podejść do e-identyfikacji i zarządzania sztuczną inteligencją, a także praca nad projektami ułatwiającymi handel cyfrowy i transformację cyfrową MŚP.

Podpisanie zasad handlu cyfrowego stanowi pierwszy namacalny wynik naszego partnerstwa cyfrowego i kluczowy krok we wdrażaniu strategii UE dla regionu Indo-Pacyfiku. Zasady pokazują, że UE i Singapur podzielają to samo zaangażowanie na rzecz otwartej, sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej, bez nieuzasadnionych barier handlowych.

Więcej informacji

Partnerstwo cyfrowe UE- Singapur

Partnerstwa cyfrowe | Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Źródło

Komisja Europejska