Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


UE i Republika Korei ułatwiają handel produktami rolnymi

2023-09-21 2:16 przez Beata Skowrońska

Handel produktami rolnymi między UE a Koreą  stanie się wkrótce znacznie łatwiejszy dzięki cyfryzacji procedur uzgodnionych między obydwoma partnerami.

Komisja Europejska i Republika Korei podpisały porozumienie administracyjne o współpracy w zakresie elektronicznych świadectw zdrowia oraz harmonizacji takich świadectw w przypadku wywozu produktów rolnych z Unii Europejskiej do Republiki Korei.

Umowa ta stanowi konkretny przejaw wzajemnego zaufania między władzami UE i Korei oraz nadaje skuteczność zobowiązaniom podjętym między UE a Koreą w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu oraz w WTO.

Porozumienie, które ma zostać wdrożone do 2025 r., ustanawia nowy elektroniczny system wymiany certyfikatów w dwustronnym handlu produktami rolnymi. Będzie to narzędzie korzystne dla obu stron, ponieważ umożliwi eksporterom z UE zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie zaufania koreańskich konsumentów. Przyczynia się zatem do dalszej cyfryzacji handlu – z korzyścią zarówno dla producentów, handlowców, jak i konsumentów, oszczędzając czas i pieniądze dzięki wymianie informacji w czasie rzeczywistym.

Certyfikacja elektroniczna przyniesie korzyści wzajemnemu handlowi oraz wszystkim państwom członkowskim UE eksportującym przetworzone mięso, produkty mleczne i/lub produkty jajeczne, a także stanowi podstawę wzmocnionej współpracy w sprawie dodatkowych przyszłych towarów eksportowanych do Korei.

Po sfinalizowaniu porozumienia rozpoczną się przygotowania techniczne i konfiguracja IT. Umożliwi to prace nad zharmonizowanymi certyfikatami oraz nad programem pilotażowym skupiającym się na konkretnych produktach.

Więcej informacji

Stosunki handlowe UE z Koreą Południową

Platforma certyfikacji SPS

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza