Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zakończył się Europejski Tydzień Miast i Regionów

2016-10-12 6:22 przez Beata Skowrońska

W dniach 10 do 13 października br. w Brukseli odbywał się Europejski Tydzień Regionów i Miast. Czterodniowe wydarzenie w Brukseli, skupiło urzędników regionalnej i miejskiej administracji oraz ekspertów, którzy mogli się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego na zorganizowanych cyklach warsztatów. Była to również okazja do konsultacji w sprawie rozwoju polityki spójności UE.

Uczestnicy oraz wydarzenia

Udział w wydarzeniu wzięło 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i świata. Zorganizowano ok. 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów, dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe wydarzenie publiczne tego rodzaju, którego celem jest podnoszenie świadomości decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE.

Organizatorzy

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Komitet Regionów UE i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Udział naszego regionu

W organizację Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016, jak co roku, zaangażowało się Biuro Regionalne Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach partnerstwa Europa Tradycji.

W warsztatach zorganizowanych w ramach wydarzenia wzięły udział delegacje z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Jednym z prelegentów seminarium pt. „Strategia Inteligentnych Specjalizacji: od planowania do finansowania” był Michał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Jego prezentacja poświęcona była partnerstwu akademickiemu i jego roli we wzmacnianiu udziału uniwersytetów w regionalnych strategiach inteligentnych specjalizacji oraz instrumentom jego wsparcia.