Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczyt Regionów ws. przyszłości europejskiej polityki spójności po 2020 r.

2016-09-30 10:02 przez Beata Skowrońska

28 września br. w Brukseli z inicjatywy Erwina Prölla, Gubernatora Regionu Dolnej Austrii, odbył się szczyt przedstawicieli regionów europejskich, którzy podpisali deklarację pt. „Silna i odnowiona polityka regionalna dla wszystkich regionów po 2020 r.”. Celem powyższej inicjatywy jest skłonienie instytucji unijnych do przedłużenia obowiązywania europejskiej polityki regionalnej w kolejnej perspektywie finansowej.

Panel dyskusyjny i przekazanie deklaracji w sprawie przyszłości europejskiej polityki regionalnej

Spotkanie, w którym udział wziął m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Komitetu Regionów UE Markku Markkula i Komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu składało się z dwóch części. Pierwsza to panel dyskusyjny w siedzibie Komitetu Regionów UE o znaczeniu polityki regionalnej i wkładzie poszczególnych regionów w rozwój Wspólnoty. Część druga, która odbyła się w sąsiadującej siedzibie Przedstawicielstwa Regionu Bawarii, to uroczyste przekazanie treści deklaracji sygnowanej przez przedstawicieli regionów przewodniczącym unijnych instytucji.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako część Polityki Spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako część Polityki Spójności, to jeden z najważniejszych instrumentów urzeczywistniających ideę subsydiarności i proporcjonalności, odpowiadając tym samym na potrzeby rozwojowe lokalnych społeczności. Jego głównym celem jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami UE. Obecnie obowiązująca perspektywa finansowa wygasa w 2020 r. Jej niepewna przyszłość skłoniła przedstawicieli większości regionów europejskich do wystąpienia ze wspólną deklaracją popierającą jej przedłużenie o kolejne lata.