Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Staże długoterminowe szansą na rynku pracy

2017-02-20 2:04 przez Beata Skowrońska

Komisja Europejska uruchamia pilotażowy program staży długoterminowych dla młodych Europejczyków. Program zakłada organizację staży trwających nawet rok.

Badanie zainteresowania długoterminową formą staży

Pilotaż zainicjowany przez Komisję Europejską będzie trwać 18 miesięcy. Przez ten czas KE chce zbadań stopień zainteresowania podmiotów rynku pracy długoterminowymi stażami, zdiagnozować potencjalne przeszkody prawne i techniczne oraz zgromadzić pierwsze doświadczenia i dobre praktyki.

Organizacja stażu

O środki na organizację stażu mogą ubiegać się instytucje i firmy funkcjonujące na europejskim rynku pracy. Przedsięwzięcia powinny zakładać udział co najmniej 2 osób oraz obejmować 2 kraje UE. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca.

Informacje

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy Komisji przedstawione zostaną 22 lutego, podczas Dnia Otwartego w Brukseli (planowana jest transmisja internetowa z tego wydarzenia).

Źródło: eurodesk.pl i strona Komisji Europejskiej.