Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie z Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

2016-05-23 2:22 przez Beata Skowrońska

17 maja br. doszło do spotkania pomiędzy brukselskimi przedstawicielstwami europejskich regionów a Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Coriną Crețu. Ze strony województwa kujawsko-pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli Mieszko Matusiak, p.o. dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli oraz Małgorzata Kruk z Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Spotkanie z Komisarz Coriną Crețu dotyczyło problemu migracji, polityki miejskiej UE oraz polityki spójności po 2020 r. Było to trzecie spotkanie obecnej komisarz z przedstawicielami europejskich regionów. Każde spotkanie jest okazją do omówienia bieżących problemów polityki regionalnej, wzięcia udziału w debacie z innymi regionami i KE oraz do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Polityka miejska UE

Obecnie w miastach i na przedmieściach mieszka ponad 70% wszystkich mieszkańców UE, a zgodnie z prognozami, do 2050 r. będzie w nich mieszkać ponad 80%. Agenda miejska UE koncentruje się na ograniczonym zbiorze europejskich wyzwań́ społecznych, takich jak zmiany demograficzne, włączenie społeczne czy przystosowanie się do zmian klimatu. Agenda miejska UE ma na celu stworzenie ram zapewniających spójność́ różnorodnych inicjatyw i polityk, np. poprzez zapewnienie spójności i wzajemnego wzmacniania się̨ polityk i instrumentów sektorowych. W swoim wystąpieniu komisarz Crețupodkreśliła, że polityka miejska nie powinna opierać się w tym momencie na dodatkowych funduszach, a lepszym wykorzystaniu tego, co zostało zaplanowane na lata 2014-2020.

Migracja

Komisja Europejska łącząc unijne polityki wewnętrzne i zewnętrzne, pracuje nad działaniami związanymi z sytuacją migracji. – Migracja w Europie jest wyzwaniem, z którym nikt nie będzie w stanie poradzić sobie sam. Fundusze przeznaczone na ten cel powinny celować w długoterminową integrację. Unia Europejska może efektywnie działać jedynie przy współpracy z państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi, przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych oraz partnerami spoza UE. Powinniśmy się przyjrzeć jak wielopoziomowe sprawowanie rządów radzi sobie z kwestią uchodźców – mówiła podczas spotkania komisarz Crețu.

Polityka spójności po 2020 r.

Polityka spójności, będąc główną polityką inwestycyjną UE, obejmuje wszystkie regiony i miasta Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie, polityka spójności pozwoli na inwestycje ok. 450 mld EUR. Jaki będzie jej kształt po 2020 r. jeszcze nie wiadomo, jednak dyskusje na temat jej formy już trwają.

Dyskusja z Parlamentem Europejskim nad kwestią unijnego budżetu nigdy nie jest łatwa, tym razem będzie to jednak wyjątkowy temat. Poprosiłam ekspertów z KE o jak najbardziej innowacyjne rozwiązania przy kształtowaniu polityki spójności w kolejnej perspektywie. Pytania, które rodzą obecne dyskusje, dotyczą przede wszystkich nowej polityki wobec przyszłych wyzwań oraz większa efektywność i przystępność tej polityki w UE – podkreśliła komisarz Crețu.

Biura regionalne w Brukseli

W Brukseli znajduje się ok. 300 biur regionalnych, które są łącznikiem pomiędzy stolicą UE a własnymi regionami. Reprezentują one interesy własnych regionów, prowadzą działania na płaszczyźnie promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej, a także wspierają pozyskiwanie środków unijnych oraz inicjowanie współpracy międzyregionalnej.

Przygotował: Mieszko Matusiak – Biuro Regionalne w Brukseli.

Zdjęcia ze spotkania można znaleźć Link otwiera się w nowej karcie tutaj.