Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie Komisji Parlamentarnej Handlu Międzynarodowego 28/29 listopada

2016-12-02 6:30 przez Beata Skowrońska

Podczas spotkania komisji INTA 28 i 29 listopada parlamentarzyści kontynuowali analizę porozumienia CETA, która będzie ratyfikowana w przyszłym roku. Parlamentarzyści zadawali pytania Komisarz do Spraw Handlu Cecylii Malmström i Komisarzowi ds. Rolnictwa Philowi Hoganowi na temat konsekwencji zawartych i negocjowanych umów o wolnym handlu na europejskie rolnictwo.

Konsultacje na temat 12 umów handlowych

Podczas gdy rynki światowe oferują ogromne możliwości dla producentów rolnictwa, Unia Europejska jest także świadoma wrażliwości niektórych jego sektorów. Członkowie komisji międzynarodowego handlu i komisji rolnictwa dyskutowali nad konsekwencjami dwunastu porozumień handlowych, tych zbliżających się do konkluzji i tych w toku negocjacji: Stany Zjednoczone, Kanada, Mercosur, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Wietnam, Tajlandia, Turcja, Meksyk, Filipiny i Indonezja. Konsekwencje te zostały opisane w niedawno opublikowanych badaniach, które wzięły pod uwagę skumulowany efekt zanikania taryf i kwot, niwelowania barier niecłowych i wartość dodaną oznaczeń geograficznych. Rezultaty pokazują dwojaki wpływ na rolnictwo europejskie, z jednej strony znaczne korzyści dla sektora mlecznego i producentów wieprzowiny, z drugiej ryzyko dla sektora wołowiny i producentów ryżu. Europejski eksport żywności osiągnął swój rekordowy wynik we wrześniu tego roku, osiągając 11,5 miliardów Euro, w tym ogólny eksport od października 2015 do września 2016 osiągnął prawie 130 miliardów Euro.

Społeczne aspekty umów handlowych

Warto też dodać, iż społeczne aspekty umów handlowych są także w centrum zainteresowania komisji parlamentarnej INTA. Podczas gdy niektóry Eurodeputowani widzą umowy o wolnym handlu jako narzędzie promocji praw pracowniczych, inni boją się , iż mogą one obniżyć europejskie i narodowe standardy. Regułą jest iż każda progresywna umowa o wolnym handlu zawiera warunki regulacji praw pracowników tzw. „ Rozdziały Handlu i Zrównoważonego Rozwoju”. Komisja INTA dyskutowała razem z członkami komisji zatrudnienia nad możliwym wpływem umów na prawa pracowników.

Dodatkowe informacje

Badania nad zależnością pomiędzy umowami handlowymi i rolnictwem

Statystki rolnictwa UE

Transmisja z obrad Komisji INTA

Agenda spotkania 28/29 listopada