Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Small Business Standards- reguły dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorstw

2017-04-24 12:40 przez Beata Skowrońska

Small Business Standards- reguły dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorstw

Standaryzacja jest ważnym instrumentem europejskiej polityki wspólnego rynku. Chodzi o sposób wzmocnienia innowacji wspierającej konkurencyjność. W tym kontekście małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią bardzo ważną rolę, gdyż stanowią 99% wszystkich firm europejskich. Spotykamy się z Tessą Delville, która wbrew swojemu literacko brzmiącemu imieniu i nazwisku zajmuje się właśnie standaryzacją, pracując w Small Business Standards.

EKIP: Czym zajmuje się Small Business Standards?

Tessa Delville: Small Business Standards jest europejską organizacją non-profit współfinansowaną przez Komisję Europejską i kraje Europejskiej Wspólnoty Wolnego Handlu. Jej celem jest reprezentowanie i ochrona interesów małych i średnich przedsiębiorstw w procesie standaryzacji na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Ponadto Small Business Standards ma na celu podniesienie świadomości małych średnich przedsiębiorstw na temat korzyści płynących z norm i standardów, a także zachęcenie ich do udziału w procesie standaryzacji. SBS została utworzona z myślą o spełnieniu aspiracji Unii Europejskiej, aby proces standaryzacji był transparentny, demokratyczny i jak najbardziej otwarty zgodnie z Reglamentacją 1025/2012 Europejskiego Systemu Standaryzacji.

EKIP: Czy standardy wpływają na małe i średnie przedsiębiorstwa?

TD: Standaryzacja jest ważnym instrumentem dla polityki europejskiego rynku wewnętrznego. Jest to sposób, aby wzmocnić innowację i promować konkurencyjność. Aplikowanie standardów zapewni małym i średnim przedsiębiorstwom przewagę w takich dziedzinach jak zwiększanie potencjalnego rynku dla produktów, ułatwienie przestrzegania norm, zmniejszenie kosztów transakcji, osiąganie efektu skali, zmniejszenie wagi czynników zewnętrznych takich jak wpływ środowiska naturalnego, zwiększanie operacyjności firm, ułatwianie prac rozwojowych nad produktem i polepszenie systemów zarządzania.

EKIP: Jak SME z polskiego regionu takiego jak kujawsko-pomorskie może skorzystać z Państwa ekspertyzy?

TD: Jeżeli SME ma pytanie związane ze standaryzacją w jakimkolwiek sektorze, może wysłać mejla na adres info@sbs-sme.eu lub skontaktować się bezpośrednio z naszym specjalistą ds. standaryzacji Marii Edvardsson na maria.edvardsson@sbs-sme.eu. Na przykład polska SME może być zainteresowana włączeniem się w proces standaryzacji.

EKIP: Jak SME może się włączyć w proces standaryzacji?

TD: Pod koniec roku (październik, grudzień) SBS uruchamia nabór ekspertów. Ten nabór jest otwarty dla ekspertów ze wszystkich organizacji reprezentujących SME w Europie i w krajach Europejskiej Wspólnoty Wolnego Handlu, a także dla niezależnych ekspertów (niezależni eksperci muszą mieć list polecający z organizacji SME, aby wykazać brak konfliktu interesów). SBS ma na celu urozmaicenie swojej obecności, także eksperci są zachęcani, aby składać aplikacje TCs/WGs, szczególnie w krajach gdzie SBS nie jest jeszcze dobrze reprezentowana.

EKIP: Czy maja Państwo biuletyn informacyjny?

TD: Tak oczywiście. Można się zapisać poprzez link http://www.sbs-sme.eu/node/744

EKIP: Jaki jest realny wpływ Small Business Standards na dyskusję w Unii Europejskiej?

TD: Dzięki nam ponad 60 ekspertów z różnych krajów uczestniczy w procesie standaryzacji, Można powiedzieć, że mamy wpływ na proces standaryzacji, szczególnie na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Uczestniczymy w ważnych grupach technicznych na szczeblu Unii Europejskiej. Poza tym mamy bezpośrednią wymianę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami standaryzacji.

EKIP: Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji

http://www.sbs-sme.eu/

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza