Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Są już otwarte pierwsze konkursy dla misji UE

2021-07-09 12:02 przez Damian Wiśniewski

Komisja Europejska otworzyła konkursy dla misji w programie Horyzont Europa.

Misje UE są integralną częścią programu i stanowią zobowiązanie do rozwiązywania głównych wyzwań społecznych, takich jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmian klimatu, ochrona wód i oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach oraz zapewnienie zdrowej gleby i żywności.

Program Horyzont Europa uwzględnia w ramach klastrów filaru II misje badawcze i innowacyjne, których celem jest zwiększenie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów i konkretny wpływ na codzienne życie. Każda z pięciu misji funkcjonuje jako portfolio działań i przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego Planu Walki z Rakiem oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczą koordynacji działań uzupełniających misji.

Projekty będą wybierane do finansowania w jednoetapowej ocenie.

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie informacje o finansowaniu i szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się na komisyjnym portalu Funding and Tennders.

Podręcznik Online jest przewodnikiem po procedurach od złożenia wniosku do zarządzania projektem.

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące składania wniosków, oceny i zarządzania projektami w portalu Funding & Tennders FAQ.

W przypadku pytań dotyczących dowolnego aspektu programów badawczych UE, zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK.

Złożone wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów pochodzących z bazy zewnętrznych ewaluatorów Komisji Europejskiej.

Źródło

 KPK