Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rejestracja na Green Week 2022 jest otwarta!

2022-04-25 2:26 przez Beata Skowrońska

Zielony Tydzień UE to kluczowe wydarzenie w kalendarzu polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Konferencja, organizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej, jest coroczną okazją do debaty i dyskusji na temat europejskiej polityki ochrony środowiska.

Przyciąga decydentów, czołowych ekologów, interesariuszy i inne zainteresowane strony z całej Europy i świata.

Tegoroczna edycja skupia się na Europejskim Zielonym Ładzie – unijnej strategii zrównoważonego i transformacyjnego wzrostu na rzecz zasobooszczędnej i neutralnej dla klimatu Europy do 2050 roku.

Zielony Tydzień UE pomaga w lepszym zrozumieniu przez opinię publiczną polityki środowiskowej UE, organizuje debaty na temat ich przyszłego rozwoju i poprawia ogólny wizerunek UE wśród obywateli i zainteresowanych stron w całej Europie.

Oprócz konferencji wysokiego szczebla w Brukseli, Europejski Zielony Tydzień 2022 obejmie również szereg wydarzeń partnerskich organizowanych w całej Europie.

Europejski Zielony Tydzień 2022 odbędzie się od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. Główne wydarzenie hybrydowe 31 maja stawia w centrum uwagi trzy ważne aspekty transformacji – gospodarkę o obiegu zamkniętym, zero zanieczyszczeń i bioróżnorodność.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Więcej informacji

Green Week 2022

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza