Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rejestr przejrzystości poprawi relacje unijnych instytucji i grup lobbingowych

2016-05-10 5:21 przez Beata Skowrońska

Obecna Komisja zmienia dotychczasowe metody pracy i prowadzi więcej konsultacji z zainteresowanymi stronami. Jednocześnie dba o przejrzystość informacji na temat osób, z którymi się spotyka, oraz powodów tych spotkań. Musimy jednak pójść dalej i ustanowić obowiązkowy rejestr, który obejmie wszystkie trzy instytucje (Komisję, Radę UE oraz Parlament przyp. red.). Zagwarantuje oto pełną przejrzystość informacji na temat grup interesu, które starają się wpływać na kształtowanie polityki UE.

Frans Timmermans – pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

 

Uczestnicy konsultacji

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane podmioty, w tym:

  • Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/samozatrudnieni konsultanci
  • Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe
  • Organizacje pozarządowe
  • Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
  • Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne
  • Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Więcej informacji

Szczegóły konsultacji można znaleźć na stronie www Link otwiera się w nowej karcie http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_pl.htm

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.