Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przegląd bezpieczeństwa w UE

2017-07-28 11:41 przez Beata Skowrońska

Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej przejawia się w wielu aspektach – od przeciwdziałania terroryzmowi, poprzez ochronę obywateli UE w sieci, po zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury. Coroczny przegląd wspomnianych działań pozwolił ocenić ich skuteczność i zaplanować działania na przyszłość.

Zmieniające się zagrożenia

Polityka bezpieczeństwa UE to bardzo dynamiczna sfera działalności, szczególnie ze względu na szybko i często zmieniające się zagrożenia, takie jak np. radykalizacja określonych środowisk czy cyberprzestępczość.

Środowisko bezpieczeństwa zmienia się bardzo szybko, musimy więc zintensyfikować wysiłki, aby zrealizować wszystkie istotne elementy potrzebne do jak najszybszego stworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Rozdrobnienie sprawia, że stajemy się podatni na zagrożenia. Jedność i zaufanie uzyskane poprzez zacieśnienie współpracy i ułatwienie wymiany informacji między państwami członkowskimi jest jedynym sposobem, w jaki UE może wnieść konkretną wartość dodaną i zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli – Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos

Zobowiązałem się wobec Parlamentu Europejskiego do przeprowadzenia dogłębnego przeglądu polityki bezpieczeństwa UE po raz pierwszy od 16 lat. Kompleksowa ocena stanowi wypełnienie tego zobowiązania. Można z niej wyciągnąć różne ważne wnioski – dotyczące m.in potrzeby większej elastyczności w reagowaniu na zmieniający się charakter zagrożeń. We wrześniu ocena zostanie omówiona z Parlamentem – Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King.

Więcej

Informacje na temat sprawozdania z działalności UE w dziedzinie polityki bezpieczeństwa można znaleźć Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Źródło: Strona Komisji Europejskiej.