Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Program „Kreatywna Europa”: Komisja ogłasza pierwsze zaproszenia do składania wniosków w celu wsparcia przemysłu audiowizualnego

2022-02-08 9:59 przez Beata Skowrońska

Komisja opublikowała dziś pierwsze trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach komponentu MEDIA programu „Kreatywna Europa” na 2022 r.

Na program ten przeznaczono w tym roku ogółem 226 mln euro ze środków unijnych. Jego celem jest wspieranie odbudowy sektora audiowizualnego i wzmacnianie jego konkurencyjności zarówno w Europie, jak i na świecie. Kolejne zaproszenia zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: W 2022 r. zwiększymy nasze wsparcie dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, które poważnie ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z COVID-19. Będziemy wspierać te kluczowe sektory, zarówno w momencie odbudowy jak i później: dziś przedstawiliśmy pierwsze z szeregu nowych możliwości finansowania. Program „Kreatywna Europa” przewiduje inwestycje w technologie cyfrowe i nowe rodzaje treści, od wysokiej klasy seriali telewizyjnych po rzeczywistość wirtualną.

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” został dostosowany do wyzwań i możliwości wynikających z rozwoju sytuacji na rynkach audiowizualnych. W tym roku w ramach wspomnianego podprogramu wystosowano trzy nowe zaproszenia do składania wniosków dotyczące: gier wideo i rozwoju treści immersyjnych, sieci europejskich festiwali i działania „MEDIA 360 stopni”°, które ma wspierać istniejące gałęzie przemysłu, nowe talenty i rynki, a także promować współpracę między różnymi sektorami.

Oprócz tych pierwszych zaproszeń na kwotę 41 mln euro w ramach komponentu MEDIA, opublikowano dziś również zaproszenie do składania wniosków w odniesieniu do umiejętności korzystania z mediów w ramach komponentu międzysektorowego programu „Kreatywna Europa”, na który przeznaczono 2,4 mln euro z funduszy UE. Kilka innych zaproszeń do składania wniosków w ramach trzech głównych komponentów programu „Kreatywna Europa” zostanie opublikowanych na portalu Komisji dotyczącym finansowania i możliwości przetargowych. Budżet programu „Kreatywna Europa” na rok 2022 wynosi 385,6 mln euro, czyli o 30 proc. więcej niż w roku 2021.

Kontekst

Od 2021 r. program „Kreatywna Europa” składa się z trzech komponentów: komponent MEDIA zapewnia wsparcie dla sektora audiowizualnego, komponent Kultura obejmuje wszystkie inne obszary sektora kultury i sektora kreatywnego, a komponent międzysektorowy stwarza możliwości współpracy międzysektorowej i obejmuje sektor mediów informacyjnych. W nowych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 na ten program przeznaczono bezprecedensową kwotę 2,2 mld euro, dzięki czemu stał się on największym w historii programem finansowania przeznaczonym na wspieranie sektora kultury i sektora kreatywnego na szczeblu UE. Program „Kreatywna Europa” jest w pełni spójny z europejskim planem działania na rzecz demokracji i planem działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego, przyjętymi w grudniu 2020 r. Program wspiera wolność i pluralizm mediów oraz umiejętność korzystania z nich, zgodnie z zapowiedzią zawartą w europejskim planie działania na rzecz demokracji, oraz będzie kontynuacją działań proponowanych w ramach planu działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego w celu wspierania odbudowy i transformacji sektora mediów i sektora audiowizualnego. W przypadku pytań dotyczących programu i współpracy z organizacjami w innych krajach, pomocy w każdym państwie uczestniczącym udzielają biura programu „Kreatywna Europa”.

Więcej informacji:

„Kreatywna Europa”

Program prac „Kreatywna Europa 2022”

Europejski plan działania na rzecz demokracji

Plan działania dotyczący mediów i sektora audiowizualnego

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa”

Komponent międzysektorowy programu „Kreatywna Europa”

Komponent Kultura programu „Kreatywna Europa”

Pytania i pomoc: Biura programu „Kreatywna Europa”

Źródło

Komisja Europejska