Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

2016-03-31 1:48 przez Beata Skowrońska

Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne, praktyki niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.

PRAKTYKI PŁATNE

Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 100 praktyk trwających 5 miesięcy.

Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów Sekretariatu

Generalnego Rady Unii Europejskiej

Kryteria selekcji

Kandydaci powinni:

 • – być obywatelami państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
 • – ukończyć co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i posiadać stosowny certyfikat;
 • – legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
 • – W programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy państwowi oraz osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Podstawowym kryterium merytorycznym naboru kandydatów będą ich wyniki osiągnięte podczas studiów.

Preferowani będą kandydaci, którzy:

 • – ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej,
 • – pracujący w instytucji związanej z Unią Europejską.

Wysokość grantu wynosi 900 euro na miesiąc.

Aplikacje na 2016 r. będą przyjmowane pomiędzy czerwcem a sierpniem 2015 r.

PRAKTYKI NIEPŁATNE

Praktyki niepłatne przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 1 do 5 miesięcy w zależności od wymagań instytucji edukacyjnej studenta.

Kryteria selekcji

Kandydaci powinni:

 • – być obywatelami państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
 • – być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów
 • – legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Forumlarz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk: stages@consilium.europa.eu

Terminy składania wniosków

 • – 1 kwietnia (na okres 1 września – 31 stycznia)
 • – 1 października (na okres 1 lutego – 30 czerwca)

PRAKTYKI DLA URZĘDNIKÓW

Program przeznaczony jest dla urzędników ministerialnych, osób pracujących w agencjach rządowych lub regionalnych lub korpusu dyplomatycznego państw członkowskich UE i państw kandydujących. Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy.
Urzędnicy przyjeżdżający na praktyki są zatrudnieni i opłacani przez swoją krajową administrację.

Kryteria selekcji

Kandydaci powinni:

 • – być obywatelami państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
 • – posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi studiów uniwersyteckich;
 • – legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

Formularz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk – stages@consilium.europa.eu

Więcej informacji

Fundator

Rada Unii Europejskiej – Sekretariat Generalny

email: stages@consilium.europa.eu

www: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=321[&]lang=en[&]mode=g

DG AI. Personnel-Administration

Traineeship Office

175 rue de la Loi

tel.: +322 285 65 36

fax: +322 285 84 44

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie http://www.eurodesk.pl