Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Polityka spójności UE: 114 mln euro na nowy odcinek drogi ekspresowej S1 w Polsce

2024-02-22 11:08 przez Beata Skowrońska

Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 114 mln euro z Funduszu Spójności na nowy odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy Kosztowym a Bielskiem-Białą w Polsce
(fot. Wikimedia Commons)

Odcinek o długości 26,74 km będzie posiadał po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny w każdym kierunku. Prace obejmują budowę obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty i przepusty; drogi obsługujące tereny przyległe; przejścia dla zwierząt; oraz elementy infrastruktury, w tym ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz drogi dojazdowe i wyjścia awaryjne. Do drogi dostosowane zostaną sieci transportowe, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne. Zamontowany zostanie system zarządzania ruchem, infrastruktura bezpieczeństwa ruchu drogowego taka jak barierki ochronne, ogrodzenia, ekrany i oznakowanie przeciwodblaskowe, ekrany akustyczne oraz oświetlenie. Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczowa wraz z kanałem deszczowym i przepompownią oraz urządzenia do wstępnego podczyszczania wód opadowych. Przydrożna zieleń zostanie nasadzona.

Dzięki usprawnieniu połączeń drogowych w Polsce projekt umożliwi obsługę prognozowanego natężenia ruchu sieci drogowej oraz umożliwi bezpieczne i szybkie podróżowanie na długich dystansach.

Sprawniejszy transport drogowy ułatwi swobodny przepływ osób i towarów, zwiększy konkurencyjność zewnętrzną UE oraz wewnętrzną spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także stworzy warunki dla lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Nowa droga odciąży przyległe tereny od nadmiernego ruchu, co wpłynie na zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Źródło

Komisja Europejska