Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Parlament Europejski o przyszłości UE

2017-02-23 1:09 przez Beata Skowrońska

Odzyskanie zaufania obywateli, zapewnienie większej odporności strefy euro na wstrząsy gospodarcze, zwiększenie skuteczności swoich działań oraz sprostanie kluczowym wyzwaniom politycznym – to, zgodnie z ostatnimi rezolucjami Parlamentu UE, podstawowe zadania Unii Europejskiej.

Pełne wykorzystanie możliwości wynikających z Traktatu Lizbońskiego

Rezolucje Parlamentu Europejskiego przyjęte w połowie lutego ukierunkowane są na pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje Unii Traktat Lizboński.

W pierwszej z nich zaproponowano w nich m.in. przekształcenie Rady w realną izbę ustawodawczą na wzór Parlamentu, zmianę zasad proponowania kandydatów na Komisarzy , głosowania w Radzie, a także powołanie stałej Rady ds. Obrony.

UE nie potrzebuje populistycznej rewolucji, potrzebujemy pokoju oraz dostosowania się do konieczności naszych czasów. Oznacza to radzenie sobie z zagrożeniami demokracji, dostarczenie obywatelom ochrony socjalnej, fiskalnej i ekologicznej oraz dbanie o ich prawo do bezpieczeństwa w bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej”, powiedziała Mercedes Bresso – MEP

W drugiej posłowie postulują zwiększenie uprawnień Komisji w sferze polityki gospodarczej UE, przeniesienie Parlamentu do jednej siedziby (dotychczas Bruksela i Strasburg), zredukowanie liczby Komisarzy oraz zwiększenie bezpośredniego wpływu obywateli UE na wybór Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

“Nasze sprawozdania pokazują, jak powinna wyglądać doskonalsza Unia, nie proponują integracji dla integracji, pytanie brzmi: jak iść naprzód? Możemy mieć silna, potężna i poważaną Unię i silne demokracje narodowe i lokalne, uważam, że jedno nie może istnieć bez drugiego”, powiedział Guy Verhofstadt – MEP

Trzecia rezolucja poświęcona została rynkowi pracy, inwestycjom, spójności społecznej, wydajności produkcji oraz budżetowi strefy euro finansowanemu na jasnych zasadach.

“Stabilizacje strefy euro leży w interesie całej UE. Nasze propozycje tworzą bazę do dalszych negocjacji z innym instytucjami europejskimi. Eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego okazali duże zainteresowanie naszymi ideami”, powiedział Reimer Böge – MEP

60 lat od podpisania Traktatów Rzymskich

Rezolucje Parlamentu Europejskiego prezentują wizję tej instytucji w przeddzień 60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, na podstawie których powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Parlamentu Europejskiego.